Nemiluješ LGBT? Za citovanie Biblie pokuta 5000€

1,632
Kultúra života

Odvolací súd v Paríži odsúdil v stredu francúzsku političku a bývalú ministerku pre bývanie, Christine Boutin, za jej „prejavy nenávisti“ voči homosexuálom. V rozhovore pre intelektuálny politický časopis Charles v marci v roku 2014, Boutin priznala, že homosexualitu považuje za „ohavnosť.“

Boutin musela zaplatiť pokutu vo výške 5000 eur (čo je viac ako 5,500 amerických dolárov) a taktiež 2000 eur ako odškodné každej z troch organizácií homosexuálov, „Mousse,“ „Le Refuge,“ a „Inter-LGBT.“

Táto suma jej bola udelená za to, že citovala z Biblie. V dvoch odlišných prípadoch sa v knihe Levitikus spomína slovo ohavnosť, konkrétne v 18. kapitole,  22. odseku. V angličtine a vo francúzštine sa to píše rovnako: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!“Tento rozsudok jasne naznačuje, že kresťania by nemali vyjadrovať ich súhlas s touto formou zákazu, ktorý sa vzťahuje na homosexuálov, pokiaľ za to nechcú byť stíhaný ako za trestný čin.

Verejný prokurátor a traja vysoko postavení sudcovia siedmej vyšetrovacej komory odvolacieho súdu v Paríži sa zhodli na tom, že Boutin spáchala trestný čin porušením francúzskych „protirasistických“ zákonov, ktoré uvaľujú špecifické a mimoriadne vysoké sankcie za očierňovanie, urážku na cti a verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb vymedzenej podľa pohlavia, veku, národného alebo etnického pôvodu, postihnutia a najnovšie aj podľa „sexuálnej orientácie.“

Trestný tribunál v Paríži na základe svojho rozsudku potvrdil predošlé odsúdenie v decembri 2015 a uznal skupinu Inter-LGBT,ktorá nebola prítomná na súde počas prvých vypočúvaní, za poškodenú.

Boutin sa netají tým, že nesúhlasí s registrovanými partnerstvami homosexuálov. Bola na čele boja proti právnemu uznaniu partnerstiev párov rovnakého pohlavia v roku 1998, ako aj proti ich „sobášeniu,ktoré vo Francúzsku prešlo do platnosti v roku 2013.

Bývalá členka parlamentu a dlhodobá predsedníčka strany Kresťanských demokratov, Boutin, založila taktiež v roku 1993 „Alianciu za životné práva“ v súčasnosti aj „Aliancia Vita.“ Je to hlavný prúd hnutia za život, ktorý bojuje hlavne proti potratom a eutanázii a snaží sa pomáhať tehotným ženám. Táto skupina sa nezapája do politických debát ohľadom zrušenia legálnych potratov.  

Počas rozhovoru pre časopis Charles, sa Boutin snažila rozprávať o homosexualite takým spôsobom, akým sa rozpráva v katechizme a dbala na to, aby rozlišovala medzi osobami a ich činmi. To však nestačilo, a aj tak musela prejsť podrobným výsluchom.

Žurnalistka položila Boutin počas ich rozhovoru otázku, či slová jej poradcu, ktorý sa vyjadruje otvorene k homosexualite neboli v „rozpore“ s jej vyhlásením pre iný časopis v roku 1999, keď povedala: „homosexualita je ohavnosťou ako sa o tom veľmi jasne píše v Starom a Novom zákone.“

Boutin na to odpovedala, „Vôbec to nie je v rozpore. (...) Nikdy som homosexuálov neodsúdila. Naozaj nikdy. Nie je to možné. Za ohavnosť považujem homosexualitu a nie človeka.“

 „Priznávaš teda, že významový odtieň medzi danými pomenovaniami  je veľmi malý,“pýta sa žurnalistka.

Boutin odpovedala: „Oh, nie, to vôbec neznamená to isté! Osobne si myslím, že aj medzi hriechom a hriešnikom je veľký rozdiel. Hriech je neprípustný, ale hriešnikovi bude zakaždým odpustené! Tieto dva pojmy sú úplne odlišné. Nesú v sebe drobný rozdiel, ktorý ľudia nie vždy zbadajú. Ja sama sa priatelím s homosexuálmi! A to vám sľubujem, že sú to moji skutoční priatelia. Čo sa však týka ich sexuálneho správania, nech robí každý tak, ako bol na to stvorený. Nehovorím tak ako chce, ale ako bol stvorený.

 „Vďaka mojej viere viem, že rovnako ako Boh ľúbi homosexuála, ľúbi aj mňa. Chcem vám poďakovať, že ste mi dali možnosť vysvetliť môj postoj,  pretože opačne dochádza k značným nejasnostiam. Homosexualita nemá vôbec nič spoločné s predsudkami, ktoré mám voči homosexuálom, ktorých považujem za svojich bratov, priateľov, ktorých si vážim tak silno ako ľudí s inou sexuálnou orientáciou. Sú hriešnici ako ja. Všetci sme hriešnici. Ja hreším tiež, tiež som hriešna (zasmeje sa). Nikdy však odo mňa nebudete počuť velebiť  hriech, aj keď som ochotná hriech odpustiť.“

Toto sú slová, za ktoré bola Boutin súdne stíhaná a dvakrát odsúdená, na súde prvého stupňa a potom na odvolacom súde. Aj keď sa snažila vyberať slová opatrne, očividne povedala niečo navyše. Tlač homosexuálov si to okamžite všimla a odsúdila ju za nenávistné prejavy voči homosexualite. Mienkotvorná tlač ju označila za homofóbnu.

O niekoľko dní neskôr, bola Boutin prinútená ustúpiť verejným vyhlásením, že použila „nevhodné výrazy.“ Slovo  „zvrátenosť,“ je v slovníku Académie française vysvetlené ako „to, čo vyvoláva hrôzu.“ Boutin tiež priznala vo svojom verejnom vyhlásení: „V nadväznosti na početné reakcie na slová, ktoré som povedala v rozhovore pre časopis Charles, priznám, že slovo ohavnosť, vyňaté zo svojho pôvodného kontextu a úplnosti môjho prejavu, môže znieť ako nevhodný termín. Nechcela som na nikoho útočiť a je mi ľúto, že význam mojich slov bol nesprávne pochopený alebo niekoho ranil. Nemala som v úmysle niekomu ublížiť.“  

Na základe jej slov, podali na Boutin rôzne LGBT hnutia sťažnosť.

Jej vysvetlenie dokazuje, že homosexuálni aktivisti sú pripravení vyňať slová z kontextu, čím vyjadrujú, že nerešpektujú slobodu prejavu a vyjadrenia náboženského rázu. V rámci alebo mimo kontextu je „ohavnosť“  predsa len tvrdé slovo a v Biblii, či už v Starom alebo v Novom zákone, sa tvrdé slová v súvislosti s hriechom len tak hmýria. Patrí tam aj homosexuálne správanie, ktoré si podľa Biblie zaslúži „pekelný oheň,“ a „trest večného ohňa.“ Tieto slová sú oveľa horšie ako akékoľvek iné hypotetické prejavy „nenávisti,“ v ktorých vyjadrovala svoje presvedčenie proti „homosexualite,“ a za ktoré bola Boutin uznaná za vinnú.

Počas vypočúvania na odvolacom súde, Boutin vysvetlila, že si nebola istá, či má odpovedať na otázku, ktorá sa vzťahovala na citát zo Starého a Nového zákona, ale nakoniec tak urobila, aby využila šancu na objasnenie jej úmyslu. „Môj názor sa stotožňuje s kresťanskou tradíciou,“  povedala a dodala, že vzápätí svoje slová oľutovala.

Jej právny zástupca však tvrdil, že Boutin bola stíhaná za svoj „názor.“ „Tvoje rozhodnutie bude mať obrovský dopad na slobodu prejavu. Ak sa budeš riadiť prokurátorovými požiadavkami, budeš sa musieť pridržiavať Biblie!“ povedal.

Prokurátor uviedol: „Z tvojich slov ostatní pochopili, že homosexuálov považuješ za ohavnosť.“

Ešte stále nie je isté, či bude tento spor riešiť aj odvolací súd.

 

DISKUSIA k článku