Ministr školství Josef Dobeš: Zastavím ve školství sexuální byznys

3,988
Kultúra smrti

Ministr školství Josef Dobeš se v pátek 3. 12. sešel v Brně se zástupci Výboru na obranu rodičovských práv (VORP). Toto občanské sdružení, které podporuje již 25 tisíc příznivců, chrání práva rodičů na výchovu dětí ve shodě s morálním přesvědčením rodičů. Do povědomí veřejnosti vstoupil VORP v srpnu t. r., kdy inicioval stažení nevhodné metodické příručky sexuální výchovy ze základních škol.

Brněnské schůzky s ministrem se zúčastnili také představitelé Asociace center pro rodinu (ACER).

Zástupci VORP informovali pana ministra o svých zkušenostech s plněním jeho srpnového pokynu ředitelům škol, aby při výuce sexuální výchovy respektovali stanoviska rodičů. Ředitelé i rodiče se dostávají do velkých obtíží s případným vyjmutím dětí z výuky, protože je podle RVP stále povinná. Pan ministr slíbil svůj pokyn upřesnit a stáhnout z webu staré matoucí informace. VORP dále požádal o odejmutí schvalovací doložky MŠMT několika učebnicím sexuální výchovy, které rodiče považují za nevhodné, a mají i podle posudku psychologa závažné nedostatky.

VORP přinesl na ukázku stránky z učebnice, která je podle MŠMT vhodná pro děti od devíti let. Plné rozlišení obrázků z učebnice najdete na tétona této stránce.

Pan ministr zdůraznil, že si rodičů, kteří mají zájem o spolupráci se školou, velmi váží. Vysvětlil, že celá oblast sexuální výchovy je především velký byznys. Chce zavřít „finanční kohoutky“ všem lidem, kteří si z ní udělali živnost a neoprávněně čerpají peníze MŠMT. Podle jeho představy je na školách více potřebná etická výchova, jejíž součástí by mohla být i sexuální výchova, zasazena do etického rámce. Bude ji ve svém úřadu prosazovat a doporučovat ředitelům škol.

Zástupci ACER hovořili především o obsahu sexuální výchovy, která by měla stát na trvalých hodnotách a ochránit společnost před morálním rozkladem, ne ho prohlubovat. Škola nemá odnímat rodinám právo na sexuální výchovu dětí a nahrazovat ji školní výukou, ale naopak podporovat rodiče v tom, aby poučení poskytovali dětem doma, v přirozeném prostředí, kam patří. Škola by měla děti vyučovat pouze nezbytné minimum, na kterém se shodne celá společnost.

Ze schůzky vyplynulo, že ministr považuje VORP i ACER za své partnery při práci na zvýšení kvality výchovy i vzdělání našich dětí.

DISKUSIA k článku