Milión katolíkov sa modlí ruženec pred výročím vo Fatime – kardinál vyzýva veriacich, aby sa zapojili

10.05.2017USA
567 0 0
Kultúra života

Kardinál Raymond Burke pozýva veriacich, aby sa pridali k iniciatíve Operation Storm Heaven. Táto snaha o dosiahnutie 1 milióna katolíkov modliacich sa ruženec sa koná k 100. výročiu zjavení vo Fatime, ktoré nastane 13. mája tohto roku.

Operation Storm Heaven (Operácia burácania na nebo) je úsilím katolíckej organizácie Catholic Action for Faith and Family (CAFF) v spolupráci s kardinálom Burkom a arcibiskupom Cordileonem, ktorí slúžia ako duchovní poradcovia.

Katolíci na celom svete sú pozvaní v prvý deň každého mesiaca pomodliť sa 5 desiatkov ruženca na úmysel „rozptýlenia zmätku,“ ktorý je v súčasnosti v Cirkvi veľmi výrazný.

Modlitby tiež zahŕňajú úmysel:

–          Priniesť nádej do duší a do myslí ľudí v Amerike a vo svete

–           Urobiť zadosťučinenie za hriechy a urážky páchané voči Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

–          Poskytovať duchovnú podporu v boji proti pokušeniu k znechuteniu

–          Na ochranu našich rodín a našej viery

–          Na zastavenie vzrastania zlého v našej spoločnosti

–          Aby sa duše naplnili milosťou a svetlom a pravdou

 

Panna Mária sa po prvýkrát zjavila Lucii Santos, Hyacinte a Františkovi Martovi vo Fatime Portugalsku 13. mája 1917. Povedala im, „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste priniesli pokoj svetu, a aby sa skončila vojna.“

Panna Mária sa im zjavila šesťkrát ako Panna Mária Ružencová a zakaždým ich požiadala, aby sa modlili ruženec, aby sa skončila Prvá svetová vojna, ktorá v tom čase zúrila. Od toho času mnohí v katolíckej Cirkvi, vrátane pápeža Jána Pavla II., znovu hlásali dôležitosť dennej modlitby ruženca.

Thomas McKenna z CAFF povedal pre Church Militant, že cieľom aktivity Operation Storm Heaven je povzbudiť ľudí, aby „obliehali nebo modlitbou“ s cieľom „rozptýlenia zmätku“ a „rozširovania svetla pravdy v Amerike i na celom svete“ požiadaním „nášho Pána Ježiša Krista, Panny Márie a všetkých anjelov a svätých jednotným hlasom, aby vypočuli naše modlitby a aby nám prišli na pomoc.“

Kardinál Burke hovorí, že modlitba ruženca je „odpoveďou na veľké výzvy našich čias,“ označuje ju ako odpoveď „hlbokej kresťanskej viery“ a modlitby.

„Uvidíte, že sa stane veľkou pomocou vo vašej vytrvalosti a v kresťanskom svedectve v týchto ťažkých časoch,“ povedal. „Zároveň vám prinesie veľké požehnanie do vašich domovov a rodín a týmto spôsobom prinesie veľa požehnania aj celému svetu.“

 

Poznamenáva, že ruženec je „jedným z najmocnejších foriem modlitby“ a „jedným z najsilnejších spôsobov, akými nás Matka Božia priťahuje k jej Jednorodenému Synovi, ktorý sám je našou spásou.“

DISKUSIA k článku