Videa

Mal Ježiš Kristus zmysel pre humor?

DÁTUM ZDROJA: 
01. Jan 1959

Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen vysvetľuje Božský zmysel pre humor.

Počet návštev :2052