Kristus bez kríža a kríž bez Krista

16.10.1972
1 0

Fulton Sheen hovorí, že Kristus bez kríža je zoženštený a kríž bez Krista je Osvienčim.