KBS žiada rovnocenné postavenie cirkevných škôl a zariadení

1,511
Kultúra života
 
Bratislava 3. septembra (TK KBS) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa obracia na vládu SR, aby v novelách zákonov, ktoré navrhuje Ministerstvo školstva SR, boli naplnené základné požiadavky Cirkvi na rovnoprávne postavenie cirkevných škôl a školských zariadení, ako aj rovnoprávne financovanie cirkevných škôl a školských zariadení. Požiadavky zdôvodňuje Zmluvou medzi Slovenskou Republikou (SR) a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, na základe ktorej sa katolíckym školám "poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako majú ostatné školy, v súlade s právnym poriadkom SR."
 
"Ak štát akceptoval možnosti a zriaďovania a fungovania cirkevných škôl a školských zariadení spolu s podmienkami ich financovania, nie je akceptovateľné, aby prípadnými legislatívnymi zmenami platnej právnej úpravy tieto záväzky porušoval a vytváral tak medzi subjektmi zvýhodňujúce, resp. znevýhodňujúce prostredie," píše v liste Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Komisie KBS pre katechetizáciu a školstvo.
 
"Za teraz platného systému financovania školských subjektov dochádza k nerovnému prístupu štátu k cirkevným školským subjektom, a to tým spôsobom, že štát garantuje cirkevným školským subjektom prístup k menšiemu objemu dotácii z výnosu dane z príjmov ako verejným školským subjektom, pričom kritéria prideľovania tejto dotácie sú rovnaké pre všetky školské subjekty bez ohľadu na zriaďovateľa," uvádza v liste arcibiskup Bober. 
 
V liste reaguje na úpravy zákonov č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní.
 

DISKUSIA k článku