Kardinál Burke zosmiešnený listom Madridskej diecézy za "poučovanie o tom, čo by mal robiť pápež"

03.03.2017
984 0 0
Matej Trančo
Neutral

Kardinál Raymond Burke bol verejne napadnutý a zosmiešnený španielskou katolíckou publikáciou. Článok v Alfa y Omega publikovaný Madridskou arcidiecézou charakterizoval kardinála ako poburujúcu osobu a prirovnal ho k neslávne známemu nemeckému disidentovi Hansovi Küngovi.

"V posledných týždňoch bol Burke obľúbenou hviezdou niektorých médií tak ako bol aj Hans Küng po dobu takmer troch desaťročí od roku 1979 kedy Kongregácia pre náuku viery uviedla, že jeho učenia nemôžu byť považované za katolícke," napísal Juan Vicente Boo, člen Opus Dei, vo svojom diele z 23. februára. "Küng vzal na seba povinnosť napravenia Jána Pavla II a bol často sprevádzaný pol tuctom hlučných teológov," dodal.

Alfa y Omega je časopis vydávaný pod záštitou Madridskej arcidiecézy, ktorá je vedená kardinálom Carlosom Osoro Sierra, ktorý bol za kardinála vymenovaný pápežom Františkom v roku 2016.  

Küng, švajčiarsky katolícky kňaz, bol prinútený odovzdať svoju učiteľskú licenciu po tom, čo sa verejne odchýlil od katolíckeho učenia.

Podľa Boo-a údajná podobnosť medzi Küngom a Burkem údajne vyplýva z jeho myšlienky, že obaja sú pre pápeža problémovými postavami. Tak ako sa Hans Küng stal "bolehlavom" pre vtedajšieho pápeža odmietaním katolíckej doktríny, predovšetkým pápežskej neomylnosti, tak je aj Burke "bolehlavom" pre Františka kvôli vytiahnutiu dubie a požadovaniu objasnenia, teda jeho hlavných argumentácií.  

Popisuje Burkeho ako niekoho, kto "poučuje o tom, čo by mal robiť pápež."

No tieto dva prípady z historického hľadiska nie sú ničím podobné a vo svojej podstate sú zásadne odlišné. Napriek tomu ich Boo neváha hádzať do jedného vreca.

Hansovi Küngovi, ktorý bol nazvaný ako "štváč, povrchný a polemický" počas Druhého vatikánskeho koncilu, boli nakoniec jeho fakulty pre náuku o katolíckej teológii odňaté v roku 1979 Kongregáciou pre náuku viery, ktorá bola vtedy vedená Josephom Ratzingerom.   

Tento trest nasledoval Küngove otvorené protipápežské a anti-katolícke spisy, ktoré veľmi ochotne podal médiám túžiacim po agresívnej polemike proti Cirkvi.

Küng bol pod dohľadom Kúrie od roku 1968 a bol opakovane požiadaný o stiahnutie svojich disidentských názorov. Bol dokonca viackrát pozvaný aby učinil prípad na CDF za účelom objasnenia svojich postojov. Namiesto toho sa ale radšej skryl za akademické barikády Univerzity v nemeckom Tübingene publikujúc knihy, ktoré opakovali rovnaké protipápežské kritiky vďaka ktorým sa stal známy. Stal sa akousi pápeža kritizujúcou celebritou.

Hoci jeho učiteľská licencia bola zrušená, jeho kňazské oprávnenia mu pápežom Benediktom XVI, predtým kardinálom Ratzingerom, nikdy neboli odobraté a to vďaka tomu, čo niektorí považujú za Ratzingerov súkromný rešpekt a veľkodušnosť k svojmu krajanovi.

No vyzerá to tak, že Boo nevidí žiadny rozdiel medzi disidentskou osobou Künga a kardinálom, ktorý ovláda kanonické právo a ticho opustil svoju pozíciu v Najvyššom súde Apoštolskej signatúry keď bol o to požiadaný pápežom Františkom.

Burke nasledoval kanonické právo a vyžadovanú procedúru pri podaní dubie - bežnej praxe v rádoch Cirkvi.

Kým Burke pokorne ovláda vieru z lásky k Cirkvi a jej učeniam, Boo nemá žiadne zábrany porovnávať ho k mediálne zdatnému nesúhlasnému teológovi.

V hlave Boo-a je pravým hrdinom toho, čo sa vo Vatikáne deje ohľadom dubie podanej štyrmi kardinálmi,  pápežov mediálny zástupca - Greg Burke.

"Ten Burke, ktorý je ozajstným prínosom v Ríme sa volá Greg a je hovorcom pápeža napriek tomu, že ho je sotva vidieť. Práve preto, že jeho prácou nie je byť mediálnym protagonistom alebo poskytovať či už nesúhlasom alebo debatou škandalózne informácie, ktoré živia - pri závislosti verejnosti - tú najviac podpriemernú súčasť talianskej tlače," napísal Boo vo svojom stĺpčeku.

V rovnakom čase autor tlieskal Františkovi za to, čo on chápe ako pápežské objasnenie.

"František je rodený komunikátor, ktorý sotva potrebuje hovorcu či vysvetlenia a ktorého pontifikát zanechal silný odkaz v Cirkvi a vo svete a to počas iba štyroch rokov," napísal.

Zaujímavosťou je, že autor tvrdil, že nevidí ani len jedinú "búrku" v mori v ktorom momentálne pláva Petrova loď pod vedením Františka: "Prvé štyry roky Františka sú charakterizované absenciou búrok v porovnaní s jeho predchodcami," napísal.

Lavína kritiky a zmätku, ktorá nielen poznačila ale aj vládla Vatikánu počas posledných mesiacov zvlášť po publikácii Amoris Laetitia, nie je pre autora dostatočným dôkazom. V skutočnosti vlastne naznačil, že je kardinál Burke vykresľovaný médiami ako potrebný protivník pápeža Františka z dôvodu nedostatku "silnejších protivníkov".

Boo vyzerá akoby žil v alternatívnej realite keď napísal: "To čo je naozaj zarážajúce je práve konsenzus a svetové prvenstvo, ktoré pápež naprieč svetom dosiahol. Vo väčšine krajín žiadny biskup nevyvoláva nejaké výhrady. Vo Vatikáne zase odpor slabne."

Ak je pravdou, že bol "odpor" voči Františkovej agende stiahnutý ako naznačuje Boo, musíme sa pýtať, či je tak vďaka skutočnému "konsenzu" alebo kvôli strachu z degradovania či dokonca vyhadzovu za prednášanie kritického slova, ako sa už stalo mnohým. (O atmosfére vo Vatikáne sme už v LIFENEWS informovali - editor)

Poznámka - čoskoro prinesieme článok, kde pápež hovorí, že kardinála Burka nevníma ako protivníka.

 

Necenzurujeme nepohodlné správy o dianí v Cirkvi, aj ked sme jej ako katolíci podriadení. Prinášame "správy ktoré hýbu svetom". Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKÉ SLOVENSKO - pozn. šéfredaktora

DISKUSIA k článku