teplomer

 

Jedenásť krajín OSN bude rokovať o právach homosexuálov

1,913
Kultúra smrti

NEW YORK – Jedenásť krajín sa zaviazalo, že na pôde OSN budú naďalej bojovať pod dúhovou vlajkou napriek prekážkam, ktorým v posledných rokoch čelili.

Minulý týždeň vydal americký minister zahraničných vecí John Kerry spolu s úradníkmi z ďalších desiatich krajín deklaráciu, v ktorej potvrdili, že budú podporovať homosexualitu na pôde OSN. Týchto jedenásť krajín, známych aj pod názvom „ústredná LGBT skupina“ (Core LGBT Group) sa zaviazalo „spojiť sily“ v boji za práva lesieb, gejov, bisexuálov a transrodových osôb.

Podľa tohto tvrdenia sa teda krajiny, ktoré zrušili zákony o sodomii, uzákonili tresty za zločiny spáchané z nenávisti a zaviedli ďalšie špeciálne spôsoby na ochranu práv homosexuálov zachovali správne.

Kerry sa snaží pozerať sa na situáciu v OSN optimisticky a verí, že dôjde k zlepšeniu práv LGBT ľudí. Vo vyhlásení, ktoré vydalo Ministerstvo zahraničných vecí USA dokonca označil nedávne zmeny za „neuveriteľné“.

Samotné homosexuálne skupiny však v posledných rokoch zistili, že cesta k tomu, aby krajiny oslavovali homosexualitu, je ešte dlhá.

Napriek intenzívnym snahám USA sa pojmy „sexuálna orientácia“ a „identita pohlavia“ objavili iba v jedinom uznesení Valného zhromaždenia OSN. Hoci sa toto uznesenie sa týka protizákonného zabíjania, predsa dopadlo len veľmi tesne v ich prospech.

V roku 2010 prisľúbili Spojené štáty Valnému zhromaždeniu OSN, že podporia rezolúciu, ktorá sa bude týkať práv homosexuálov. Takáto rezolúcia však nemá dostatočnú podporu členských štátov OSN. Skeptici hovoria, že nedávne vyhlásenia sa takmer nelíšia od tých, ktoré vydala tlač a bojovníci za práva LGBT ľudí sa s nimi len ťažko uspokoja.

Väčšina ázijských a afrických krajín je proti homosexualite. Na celom svete je 80 krajín, ktoré majú zákony, týkajúce sa sodomie. Menej ako 20 uznáva zväzky osôb rovnakého pohlavia a iba 14 povoľuje takýmto ľuďom sobáš.

Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová, ktorá v posledných rokoch stála na čele prípadov týkajúcich sa LGBT skupín, zakaždým narazila na odpor. Krajiny hnevá, že jej zamestnanci dostávajú peniaze, vyčlenené pre LGBT skupiny od severských krajín, no stále žiadajú viac financií z rozpočtu OSN.

Spojené štáty si dobre uvedomujú túto situáciu, a preto podporujú homosexuálov v zahraničí. Od spustenia projektu Global Equality Fund v roku 2011 sa investovalo už 7 miliónov dolárov. Vďaka podpore zo strany severských krajín a súkromných partnerov sa tento projekt stále rozrastá. Obama vyhlásil, že poskytne ďalších 12 miliónov dolárov.

Na stretnutí sa zúčastnili iba Argentína, Brazília, Chorvátsko, Európska únia, Francúzsko, Izrael, Japonsko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko a Spojené štáty a nazvali ho „prelomovou“ udalosťou na pôde OSN. Toto stretnutie, ktoré sa konalo v malej miestnosti Sekretariátu OSN, však neoznámili v  UN Journal, kde sa uverejňujú všetky oficiálne stretnutia OSN.

Hovorca generálneho tajomníka OSN povedal, že o stretnutí „informovali“ a každý zo 194 členov OSN sa ho mohol zúčastniť. Ruskí diplomati, ktorých kritizovali kvôli ruským zákonom na ochranu maloletých voči škodlivým vplyvom sexuálnej propagandy povedali, že o stretnutí nevedeli.

Krajiny sa spojili s Úradom vysokého komisára pre ľudské práva, Medzinárodnou organizáciou pre dohľad nad dodržiavaním ľudských práv a Medzinárodným výborom pre práva gejov a lesieb.

Hoci žiadny medzinárodný dohovor nezaručuje LGBT ľuďom nijaké práva, tieto skupiny hovoria, že medzinárodný zákon si vyžaduje úplne nové zákony pre homosexuálov. Okrem iného žiadajú privilégiá pre partnerov rovnakého pohlavia, uznanie transrodovej identity a posilnenie mechanizmu, ktorý by riešil zločiny spáchané z nenávisti.

DISKUSIA k článku