František sa sťažuje na pokryteckých katolíkov? (pozor! len pre silné povahy)

24.02.2017
2328 0 0
Matej Trančo
Neutral

Pápež František vo štvrtok (február - editor) naznačil, že je lepšie byť ateistom ako katolíkom, ktorý vedie pokrytecký dvojitý život. Počas svojej súkromnej pondelkovej omše vo svojom sídle povedal: "Koľkokrát sme my všetci počuli ľudí hovoriť 'ak je ten človek katolíkom, tak je lepšie byť ateistom'."

Skutočne by bolo lepšie byť ateistom ako prichádzať na omšu každý deň so zámerom zmeniť Cirkev. Tí, ktorí chcú zmenu a sú nespokojní s tradíciou, napr. modernisti, sú pravými pokrytcami pretože v mene božom odmietajú jeho Cirkev zatiaľ čo hľadajú nové náboženstvo, ktoré zahŕňa heretikov a homosexuálov (v zmysle homosexuálny životný štýl - editor).

Zdá sa však, že pápež týmto poukazuje na konzervatívnych katolíkov hovoriac: "Existujú tí, ktorí hovoria: 'Som správny katolík, vždy chodím na sv. omšu a patrím k tomuto a tomuto zdrzuženiu'."

Amen, existujú tí, ktorí sú v kostole každým dňom vystavujúc svoje Renew transparenty (podivné hnutie v USA - editor) , šaškujúc s liturgiou, pohoršujúci deti s "mládežníckou pastoráciou", povyšujúci sa nad kňazov, zaberajúci oltár, poučujúci veriacich na omši, spravujúcich Eucharistiu, používajúci kostol pre rôzne stretnutia, pre pohanské divadelné skúšky, pre socializáciu, charizmatické seánsy, štúdie protestantskej biblie a dokonca aj na učenie mladých aby rešpektovali alternatívnu sexuálnu orientáciu.

Je František naozaj naštvaný na týchto "katolíkov"? Títo pokrytci pokračujú vo svojej kampani 24/7, chvália sa svojou prácou "na duchu" zatiaľ čo ich skutočnou prácou je odmietanie Ducha svätého, no napriek tomu pápež nič nehovorí.   

Pápež počas svojho kázania povedal: "Je škandál hovoriť jednu vec no konať inú. To je dvojitý život." Samozrejme že je to pre neho škandál hovoriť, že je vodcom Rímskokatolíckej cirkvi a potom nekonať v zmysle skoncovania s týmto socialistickým kolotočom, ktorý ničí duše a robí si výsmech z Cirkvi.

Ale je aj škandálom kázať milosrdenstvo a potom trestať nevinných, rovnako ako je škandálom kázať lásku k chudobným a potom obrať veriacich o ich majetok. Dnešní veriaci sú okrádaní o poklady tradície zatiaľ čo pápež chváli globálnych pirátov, ktorí vydrancovali Cirkev a nechali jeho ľud chudobným. Kde je láska k chudobným, prenasledovaným katolíkom?    

Všetci vieme, že zlyhanie v: dávaní chudobným, krmení hladujúcich a ukazovaní láskavosti a odpustenia; sú klasickými znakmi pokrytectva u kresťanov. Ale obohatil František svoju zbedačenú Cirkev vecami nekonečnými? Nakŕmil svoje hladujúce stádo doktrínou a tradíciou? Odpustil tradícii viery ku ktorej chová také opovrhnutie?

S odvolaním sa na predstieraných katolíkov pápež povedal, že niektorí z nich by mali povedať: "Môj život nie je kresťanský, neplatím mojim zamestnancom dostatočné mzdy, vykorisťujem ľudí a robím špinavé podnikanie." Bedákajúc o taktomto pokrytectve povedal: "Existuje mnoho katolíkov, ktorí sa takto chovajú a spôsobujú tak pohoršenie."

Zvážil aj sám seba? Vyhadzuje verných biskupov a kňazov, zatiaľ čo chváli kriminálnikov ako genocidista Nelson Mandela, heretik Martin Luther, a vykonávačku potratov Emmu Bonino. Hlása lásku k životu a rodinným hodnotám zatiaľ čo pozýva pro-potratových obhajcov z OSN ako Ban Ki Moon a Jeffrey Sachs aby používali jeho Vatikán ako platformu pre pokrok k "vyrovnanejšej" planéte prostredníctvom kontroly populácie ako sú potraty a eutanázie. A potom poukazuje na pokrytectvo iných?

Na toto naozaj sedia Ježišove slová: "Prečo vidíš bratovi v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno?"  (Matúš 7:3)

Stačí povedať, že Cirkev "nestavia mosty" pre synagógu tohto sveta, ale postavila jednosmerný most do neba, ktorý končí "úzkou bránou". Cirkev pozýva všetkých ľudí, židov a pohanov, aby sa dostali na tento most a opustili svoje náboženstvo a aby postupovali k tejto úzkej bráne ako katolíci.

Ale teraz je František proti myšlienke konvertovania cudzincov na katolícku vieru a zašiel tak ďaleko ako k označeniu za "modloslužobníkov" tých katolíkov, ktorí sa držia tradície dokonca tvrdiac, že ich odmietnutie zmeny je "prácou diabla". Božskou komédiou je v tomto prípade to, že veriaci katolíci, ktorí oslavujú Boha, sú teraz "modloslužobníkmi", zatiaľ čo ich vodca sa klania a napravuje planetárny idol "Matky Zeme." Prečítajte si Laudato Si a pochopíte!

Pokrytectvo je naozaj veľkým zlom otravujúcim dnešnú Cirkev, ale najväčším pokrytectvom je chválenie sa vlastnením milosti a milosrdenstva zatiaľ čo v rovnakom čase hovoríte Všemohúcemu Bohu aby odišiel aj so svojimi starobylými milosrdenstvami. Duch Martina Luthera sa naozaj drží v dnešnej Cirkvi a to vďaka jej vodcovi, ktorý pod rúškom milosti protestoval proti tradícii a postavil sochu Martina Luthera vo Vatikáne tvrdiac, že Luther je "svedkom Evanjelia".   

Áno, bolo by lepšie byť jednoduchým ateistom alebo chodiť do kostola na päť minút týždenne s pokľaknutím pred Bohom, než sa každý deň ukazovať s revolučnými zámermi zmeny a zmeny a ďalšej zmeny. Naše novozaložené ekumenické náboženstvo dneška sa zrodilo z pýchy a protestu a z potreby byť chválený človekom, čo uráža Krista.  

Evanjelium poukazuje na to, že mýtnik, ktorý sa neohlásil a pokorne sa bil do pŕs v prosbe o milosť bol láskavo prijatý Kristom do jeho kráľovstva, zatiaľ čo farizej, ktorý sa chválil milosťou a spásou o ktorých si myslel že má, bol vykázaný z kráľovstva. (Lukáš 18:10-14) Písmo hovorí: "Jeho komunikácia je s jednoduchými" (Príslovia 3:32), a že "jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie je s tými, čo sa ho boja." (Lukáš 1:50)

Modlime sa za to aby sa František obával Boha a že mu konečne svitne, že jeho jedinou povinnosťou ako pápeža je poučovať veriacich o ich krstnej povinnosti za účelom udržania poslušnej podriadenosti doktríne a tradícii.

********

Dodatok - autor David Martin zanechal sľubnú kariéru klavíristu a zasvätil život ochrane viery a šírením katolíckych proroctiev. Je autorom 3 kníh a mnohých príspevkov. Žije v Kalifornii sám v celibáte.

 

Necenzurujeme nepohodlné správy o dianí v Cirkvi, aj ked sme jej ako katolíci podriadení. Prinášame "správy ktoré hýbu svetom". Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKÉ SLOVENSKO - pozn. šéfredaktora

DISKUSIA k článku