Francúzsko zakazuje video zobrazujúce deti s Downovym syndrómom aby nedošlo k "narušeniu svedomia" matiek po potrate

29.11.2016
841 0 0
Matej Trančo
Kultúra smrti

Nádherné video s názvom "Drahá budúca mama" bolo zakázané Francúzskou radou re vysielanie a Francúzskou štátnou radou pretože zahŕňa smejúce sa deti s Downovym syndrómom.

Toto ocenené video, produkované v roku 2014, bolo vytvorené za účelom podpory a zmiernenia obáv tehotných matiek, ktorých deťom bola stanovená diagnóza Downovho syndrómu. Video ukazuje deti s Downovym syndrómom rôzneho veku deliace sa o podrobnosti o svojich životov.

Napriek pozitívnej povahe videa Francúzska štátna rada ho označila za ilegálne pre vysielanie, pretože ukazuje smejúce sa deti s Downovym syndrómom.  

Štátna rada potvrdila zákaz Francúzskej rady pre vysielanie 10. novembra uvádzajúc, že zobrazovanie smejúcich sa ľudí s Downovym syndrómom bolo "nevhodné", pretože ukazovalo že sú "šťastní" a takéto vyobrazenie by "narušilo svedomie žien, ktoré legálne urobili životné voľby inej osoby".

Inými slovami matky, ktoré sa rozhodnú zabiť svoje deti z dôvodu možnosti Downovho syndrómu, môžu cítiť nával pochybností ak uvidia smejúce sa dieťa s Downovym syndrómom.

Zatiaľ čo takmer 90% tehotných matiek v Európe, ktorým bolo diagnostikované, že v sebe nosia dieťa s možnosťou Downovho syndrómu svoje dieťa potratí no u francúzskych matiek je toto percento dokonca vyššie a to na hodnote 96%.

"Naše deti, ktorých štúdie ... potvrdili, že sú oveľa šťastnejšie než nejaké výstredné, namrzené osoby prežívajúce život bez Downovho syndrómu, sú zakázané vo verejnej televízii, pretože ich šťastné tváre spôsobujú to, že sa ženy po potrate cítia nepríjemne," napísala hovorkyňa organizácie Downpride Renate Lindeman.

Lindeman hovorí, že súd udržiava lož za účelom ospravedlnenia potratu. "Ženy musia aj naďalej veriť mýtu, že spoločnosť a zdravotní profesionáli vykresľujú: že Downov syndróm je život plný utrpenia a je bremenom pre ich rodinu a spoločnosť."

"Je zrejmé, že ak sa pravda o tom, že 99% ľudí s Downovym syndrómom je vo svojom živote štastných, dostane na povrch, spoločnosť môže začať spochybňovať systematickú ... a zámernú hromadnú elimináciu (detí s týmto syndrómom) pod zámienkou zdravotnej starostlivosti a práv žien."

Lindeman, ktorá má dve deti s Downovym syndrómom, sa pýta: "Čo nasleduje ďalej? Budú deti s Downovym syndrómom vykázané zo škôl? Budú oddelené od spoločnosti a umiestnené do inštitúcií ako za starých čias pretože ich prítomnosť narúša stav rodičov, ktorí dali svoje deti potratiť?" Hovorí, že tento zákaz je nespravodlivý. "Tento zákaz sa podobá potláčaniu ľudí s Downovym syndrómom zo spoločnosti lebo ich prítomnosť "konfrontuje" spoločnosť s realitou ich systematického odstránenia."

Lindeman upozorňuje, že voľba potratiť dieťa v maternici, ktorému je diagnostikované možné zdravotné postihnutie, nie je rozhodnutie urobené pre dieťa, ale pre rodiča aby sa tak mohol vyhnúť nepríjemnostiam. "Odstraňovanie (detí s Downovym syndrómom) nie je z dôvodu "prevencie utrpenia" ale preto, že sa autority rozhodli, že ich rozdielnosť ukladá bremeno na naše životy a spoločnosť."

"Mám oveľa lepší nápad," Lindeman odvážne navrhla. "Nezakazujme toto video ale urobme ho povinným pre každý pár zvažujúci potratenie dieťaťa s Downovym syndrómom. Ukážme im pravdu, že rodiny s Downovym syndrómom majú naozaj kvalitný život. Ukážme im budúcnosť plnú nádeje, bezpodmienečnej lásky a určite aj množstva úsmevov a šťastia."

Súdna diskriminácia Downovho syndrómu rozpruďuje spory po celej Európe. Twitterovské heštegy #UśmiechnijSięFrancjo ("Usmej sa Francúzsko" po Poľsky) a #sourireFrance ("Usmej sa Francúzsko" po Francúzsky), ktoré povzbudzujú rodičov aby na Twitter zverejnili fotky ich šťastných a spokojných detí s Downom, získavajú popularitu. 

Dokonca aj poľský námestník ministra spravodlivosti Patryk Jaki, ktorého syn má Downov syndróm, zverejnil fotku jeho nádherného smejúceho sa syna s popisom:

"Ahoj Francúzsko!  P.S.: V našej krajine sú demokracia a tolerancia na trošku vyššej úrovni ... Nielen že môžem žiť, ale sa aj môžem usmievať."

Nadácia Jerome Lejeune Foundation, ktorá video vytvorila, apeluje na Európsky súdny dvor pre ľudské práva a začala petíciu, aby francúzska vláda zasiahla.

DISKUSIA k článku