Evangelický pastor z Göttelfingen v Bavorsku přestoupil do katolické církve

1,781
Kultúra života
Německo. „Nevidím důvod, proč nadále podporovat rozdělení církve. Už dávno panuje shoda v tom, co bylo příčinou Reformace, a proto se vracím do katolické církve, z níž Reformátoři kdysi odešli,“ napsal na farní webové stránce evangelický pastor v jižním Německu, když oznamoval svůj přechod do katolické církve. Jeho osobní rozhodnutí bylo široce komentováno, poněvadž těsně před tím vydal knihu, ve které vysvětluje své rozhodnutí a navrhuje ostatním protestantům podobný krok.
 
Pastor Andreas Theurer z malého městečka Göttelfingen ve Schwarzwaldu zdůraznil, že jej k tomuto rozhodnutí nevedly žádné organizační otázky či konflikty s jeho evangelickou obcí. „Je to výsledek mnohaletého teologického hledání – řekl v rozhovoru pro evangelickou tiskovou agenturu. Katolické učení je totiž často bližší Bibli než postoje protestantské.“ Jako příklad uvedl pastor Theurer mimo jiné zásadu odvolávání se výlučně na Písmo svaté – sola scriptura. Podle něho tato zásada odhlíží od bohaté zkušenosti církve prvních století. Do katolické církve jej přitáhlo také zvláštní pojetí církevního úřadu a kněžství. Svoje teologické úvahy popsal pastor Theurer v knize Proč se nestát katolíky? Tato publikace však způsobila okamžité uvolnění autora ze všech funkcí v evangelické obci. Tiskový mluvčí katolické diecéze Augsburk potvrdil v rozmluvě s Vatikánským rozhlasem, že Andrea Theurer bude od listopadu pracovat v tamějším Institutu pro novou evangelizaci. Diecéze zatím nechce komentovat žádost bývalého pastora o kněžské svěcení. Andrea Theurer je ženatý a má dvě děti. Do katolické církve přechází společně s celou rodinou. Jeho případ není úplně běžný, ale není ani v Německu ojedinělý.

DISKUSIA k článku