Európsky parlament zamýšľa povoliť pornografiu v televíznom vysielaní

13.02.2017EU
1317 0 0
Kultúra smrti

Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE), jejíž členem je také česká Asociace center pro rodinu, varuje před uvolněním legislativy, která chrání dětské diváky před negativním dopadem televizního vysílání. Koncem minulého týdne uspořádala na toto téma konferenci v bruselském sídle Evropského parlamentu a dnes její zástupci zavítali do Vatikánského rozhlasu. Stávající zákony v televizním vysílání absolutně zapovídají pořady obsahující pornografii a hrubé samoúčelné násilí. Podle nového návrhu Evropského parlamentu by televize mohly pořady s tímto obsahem vysílat, protože děti je přece možné chránit zakódováním takovýchto pořadů anebo rodičovskou kontrolou, vysvětluje Nicola Speranza, který ve federaci zodpovídá za mezinárodní vztahy.

“Často a správně se mluví o bezpečnosti internetu a hrozbě dětské pornografie, ale mnohem méně o tom, že nezletilí jsou stále více vystaveni škodlivým mediálním obsahům jak v televize, tak především po síti. Evropské děti začínají užívat internet průměrně v sedmi letech, podle jedné britské studie tráví děti v rozmezí 5 až 16 let zhruba šest a půl hodiny denně před obrazovkou smartphonů, tabletů a podobně. Ideální by bylo stránky s pornografickým obsahem zablokovat, ale proti tomu vyvíjí obrovský tlak lobby pornografického průmyslu, jehož zisky se pohybují v desítkách miliard euro. Také někteří poskytovatelé audiovizuálních služeb si nepřejí jakoukoli regulaci.“

Co můžete říci k nové směrnici, kterou bude Evropský parlament projednávat 22. března (marca)?

“Současné evropské předpisy, kterými se řídí audiovizuální služby v televizi a po internetu, jsou velmi rozsáhlé a ochrana mladistvých je pouze jedním z témat. Nynější návrh ze strany Evropské komise a ještě více Evropského parlamentu nás znepokojuje, protože ještě více slevuje z už beztak slabých standardů, které na evropské rovině existují. Kupříkladu, současná směrnice mluví o obsahu vysílání, který může poškozovat morální, fyzický a psychický rozvoj dítěte. Nový návrh chce odstranit poukaz na mravní vývoj dětského diváka, a tak vytěsňuje skutečnost, že dítě potřebuje vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí také v kontextu nových digitálních technologií.“

Co se týče internetu, dochází k paradoxu, protože ve jménu svobody projevu vlastně nelze regulovat vůbec nic…

“Toho si můžeme všimnout ve Spojeném království, které chtělo legislativně zabránit šíření pornografie, avšak narazilo na evropské předpisy zaručující tzv. neutralitu internetu. Pokud se však říká, že internet má být svobodným prostorem k výměně názorů, neměla by tato svoboda sloužit některým lidem, kteří zneužívají jiných lidí, jak se tomu děje v pornografickém průmyslu, a kteří ohrožují mravní a psychický vývoj dětí.“

uvedl pro naše mikrofony zástupce evropského sdružení katolických rodinných asociací.

Podobné články

DISKUSIA k článku