EÚ zriadila mládežnícky zbor, ktorý bude cestovať po Európe a šíriť solidaritu s cieľom posilniť jednotu EÚ

09.12.2016EU
691 0 0
Neutral

Európska komisia spustila solidárne „zbory“ mladých dobrovoľníkov s cieľom posilniť jednotu Európskej únie. Mladí ľudia budú podporovaní, aby sa pohybovali v rámci Európy až po dobu jedného roka s cieľom účasti v systémoch sociálneho zabezpečenia.

Nezamestnanosť mladých ľudí v niektorých členských štátoch EÚ dosahuje až 46,5 percenta. Komisia preto vypracovala program pre 18-30-ročných Európanov, na základe ktorého môžu získať dobrovoľné miesta podporované grantmi alebo profesijné umiestnenie, ako sú stáže alebo učňovské programy v celom rade odvetví.

Komisia dúfa, že sa do zboru zapíše 100.000 mladých do konca roku 2020 s cieľom podporovať solidaritu medzi členskými štátmi tým, že budú pomáhať pri riešení národných kríz.

Vytvorenie zboru najprv ohlásil predseda komisie Jean-Claude Juncker v jeho prejave o stave Únie, v ktorom povedal: “Najčastejšie ukazujeme solidaritu, keď sme tvárou v tvár mimoriadnej udalosti. Keď horeli portugalské lesy, talianske lietadlá hasili plamene.“

“Keď povodne odrezali prúd v Rumunsku, švédske generátory opäť rozsvietil svetlá. Keď tisíce utečencov prišli na grécke brehy, slovenské stany poskytli úkryt. V rovnakom duchu Komisia dnes navrhuje zriadiť európsky zbor solidarity. ”

Táto vízia bola následne realizovaná uplynulú stredu spustením zboru. Dobrovoľníci budú mať hradené cestovné poistenie a náklady z grantov, ako aj životné náklady a “vreckové”, zatiaľ čo účastníci stáží a učňovských programov dostanú mzdu.

Ale nie je jasné, koľko peňazí Komisia pridelí zboru, pretože financovanie prebieha z celého radu existujúcich dobrovoľníckych programov, vrátane programu Erasmus+.

Organizácia NGO Mladí európski federalisti (JEF) uviedla, že vítajú zbor ako “účinný nástroj na posilnenie občianskej angažovanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí”.

Zároveň však dodali: “Aj keď podporujeme ciele zvýšenia mobility mládeže a jej sociálnej angažovanosti, ľutujeme, že Komisia bude prerozdeľovať prostriedky z existujúcich programov.”

Zbor je “v podstate chvályhodný” ale organizácia dodala, že “bohužiaľ budú prostriedky odklonené od zavedených hlavných európskych iniciatív, ktoré majú hmatateľný sociálny dopad, smerom k novým a nevyskúšaným programov s pochybným výsledkom.”

DISKUSIA k článku