Do britských internátnych škôl zavádzajú “rodovo neutrálny” jazyk

888
Kultúra smrti

Britské internátne školy sú nútené označovať transexuálnych žiakov “novým jazykom”

Nariadenie, ktoré vydala Asociácia internátnych škôl, opísané ako “ničiace systém”, požaduje od učiteľov všetkých britských internátnych škôl, aby transexuálnych študentov označovali rodovo neutrálnym zámenom: “zie”, namiesto “she”(ona) alebo “he”(on), ktoré by ich mohlo uraziť.

Tieto školy zhodnotili, že je vhodnejšie označovať študentov a žiakov termínami “dievčatá”, “chlapci”, “mladí muži” a “slečny”. Zároveň však dostali prikázané, aby ktokoľvek, kto sa bude chcieť zapísať do školy, mal možnosť si vybrať aj “neutrálne pohlavie”.

Nariadenie sa odvoláva na Zákon o rovnosti z roku 2010, ktorý zabezpečuje ochranu rodovej identity, zahrňujúci aj deti, ktoré sa “identifikujú” ako iné pohlavie.

Podľa Elly Barnesovej, autorky nariadenia, je “búranie existencie len dvoch pohlaví” pre tieto školy životne dôležitým krokom, lebo stále viacej a viacej študentov seba opisuje ako transexuálnych.

“Školy musia zabezpečiť, aby sa všetci študenti cítili rovní. Musíme naučiť dospelých, aby začali hovoriť “spoločným”(rozumej LGBT, pozn. redaktora) jazykom, lebo táto generácia vyrastala bez skúsenosti s LGBT komunitou,” povedala Barnesová pre Sunday Telegraph.

Zároveň vyhlásila, že je nevyhnutné urobiť “náležité úpravy” pre LGBT komunitu, ktorá údajne tvorí 10 % obyvateľstva Spojeného Kráľovstva.

“Je to nový jazyk, ktorý je na školách absolútne nevyhnutný. Máme, samozrejme, obmedzenia v rámci anglického jazyka, ale čím viac budeme používať tieto zámená, tým rýchlejšie sa zaradia do štandardného jazyka,” tvrdí Barnesová.

Alex Thompson, zástupca riaditeľa Asociácie internátnych škôl, prehlásil, že nariadenie má pomôcť učiteľom, ktorí môžu “byť v temnote”(in the dark), keď ide o transexuálne záležitosti, aby sa vyhli tomu, že by študentov urazili nesprávnym rodovým označením.

DISKUSIA k článku