Biskup zdůrazňuje morální autoritu a roli prarodičů v rodině

4,366
Kultúra života

Biskup z Tolucy v Mexiku Francis J. Chavolla Ramos, který je zodpovědný za duchovní péči o rodiny, ve zprávě publikované 28. srpna u příležitosti dne prarodičů na internetových stránkách mexické biskupské konference znovu zhodnotil roli a význam prarodičů.

Uvedl příklad svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a Ježíšových prarodičů. Biskup poznamenal, že „Ježíšovi prarodiče jsou příkladem evangelního života. Proto jsou navrženi jako vzor k napodobování.“

„Jsou to naši přátelé a přímluvci u Boha, protože znají naše starosti a obavy a doprovázejí nás na naší cestě modlitbami a ochraňují nás.“

Biskup z Tolucy uznal „heroické úsilí“ mnoha prarodičů v Mexiku při péči o vnoučata: „Vážím si lásky a solidarity tolika prarodičů, motivovaných nezištnou touhou sloužit a pomáhat nést svým dětem zodpovědnost za výchovu vnoučat,“ prohlásil.

Uvedl, že „prarodiče stále mají v naší společnosti značnou morální autoritu. A právě to je také požadavek nezbytný k osobnímu obrácení,“ ujistil.

„V mnoha pasážích Písma se nacházejí příklady starších lidí, kteří dokázali vytrvat ve víře v Boha až do konce svého života a prožili důstojné stáří v poslušnosti Boží vůli,“ řekl.

Poté biskup Chavolla poblahopřál prarodičům k jejich svátku i jménem ostatních biskupů a požádal věřící a  „muže a ženy dobré vůle“ o modlitbu za všechny prarodiče v Mexiku a na celém světě, aby nás i nadále „s moudrostí a svědectvím doprovázeli“.

DISKUSIA k článku