Arcibiskup Zvolenský | Žiadosť pápeža na vzdanie sa úradu je otázkou poslušnosti

3,076
Kultúra života
 
BRATISLAVA 28. decembra (SITA) – Žiadosť Svätého Otca, aby sa biskup vzdal úradu, je podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského otázkou poslušnosti. „Ak nastane situácia, že by Svätý Otec odo mňa žiadal, aby som sa úradu vzdal, bola by to veľmi bolestná situácia, ale je to otázka poslušnosti. Viem si predstaviť, že aj pre mňa by to bolo veľmi ťažké a bolestné rozhodovanie, ale prísaha vernosti alebo to vedomie, že musím byť poslušný Svätému Otcovi, je znakom spoločenstva. To neznamená, že strácam nejaké postavenie v cirkvi a že moje schopnosti by nemohli byť inak využité. Tá poslušnosť by musela byť prejavom lojality a vernosti prísahe,“ povedal bratislavský arcibiskup v rozhovore pre agentúru SITA.
 
Podľa Zvolenského každá takáto situácia, akou bolo odvolanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka je bolesťou pre veriacich. „Aj pre mňa osobne, pre biskupov. Lebo, ak je raz niekto už vysvätený za kňaza, alebo za biskupa, tvorí aj časť spoločenstva kňazov, biskupov. V tomto spoločenstve je to akoby jeden organizmus a ako hovorí Sväté Písmo, že ak jeden z toho organizmu, z toho spoločenstva trpí, aj ostatní trpia,“ uviedol predseda KBS. 
 
Zvolenský chápe, že ľudia by sa chceli zorientovať v problematike, ale ich pozornosť bola upriamená na rozličné otázky, ktoré sa vynorili ako hypotézy a mohli súvisieť s odvolaním Róberta Bezáka. „Pre mňa je dôležité uvedomiť si, aj tak sám za seba to nahlas hovorím, že môže byť veľmi zaujímavé hovoriť o hypotézach. Ale keďže ide o osud človeka, je to aj veľmi nebezpečné. Lebo môžete, môžem aj ja sám, keď sa budem tými hypotézami zaoberať, zbytočne ublížiť ľuďom, ktorých do týchto hypotéz zakomponujem,“ povedal arcibiskup. 
Podľa Zvolenského je dôležité prijať rozhodnutie Svätého Otca, pretože ide o princíp základnej vernosti vo vzťahoch. „Ak niekomu niečo sľúbite, je dôležité, aby ste ten sľub dodržali. Ak niekomu niečo sľúbite pod prísahou, je dôležité, aby ste túto prísahu dodržali. Toto je základná korektnosť, základná vernosť človeka k človeku aj vo vzájomných vzťahoch, vyjadrenie dôstojnosti,“ uviedol s tým, že je tu aj rozmer viery v Boha, že prísahu alebo vernosť sľubujú biskupi Svätému Otcovi nielen kvôli jeho osobe, ale vo vedomí, že on má osobitné postavenie v cirkvi. „Je napríklad na čele kolégia biskupov, je hlavou tohto kolégia. V cirkvi vo vzťahu k Bohu máme veľmi silné vyjadrenie, že je námestníkom Ježiša Krista. Teda, že reprezentuje, sprítomňuje Ježiša Krista. Toto sú dôvody tej vernosti. Je tam aj ľudská vernosť alebo úcta k dôstojnosti človeka ako takého, ale potom aj úcta k Bohu,“ zdôraznil.
 
Arcibiskup pripomenul, že v dejinách cirkvi sú prípady, keď neposlušnosť voči rozhodnutiam Svätého Otca cirkev poškodila. „Ktorúkoľvek krajinu takýto postoj neposlušnosti poškodzuje. Platí to aj pre Slovensko, aj pre slovenskú cirkev,“ vyhlásil. 
 

DISKUSIA k článku