Antikoncepčný trh zarába stále viac

1,216
Kultúra smrti

Istá spoločnosť skúmajúca trh urobila analýzu trhu antikoncepčných liečiv a zariadení. Podľa tejto analýzy sa dá očakávať, že globálny trh všetkých foriem antikoncepcie dosiahne v roku 2020 hodnotu 19,6 miliárd dolárov.

Spoločnosť Transparency Market Research (angl. skr. TMR) sídli v Spojených štátoch a zaoberá sa spravodajstvom v oblasti trhov. Správa tejto spoločnosti ukazuje, že antikoncepčný trh je rozdelený do dvoch hlavných častí: na antikoncepčné farmaceutiká a antikoncepčné zariadenia.

Antikoncepčné farmaceutiká sa rozdeľujú na tri časti: antikoncepčné pilulky, antikoncepčné injekcie a lokálne aplikované antikoncepčné prostriedky; antikoncepčné prostriedky sa však rozdeľujú podľa pohlaví: na mužské a ženské.

Zatiaľ čo kategória mužských antikoncepčných prostriedkov uvádza iba mužský kondóm, medzi ženské antikoncepčné zariadenia patria ženské kondómy, vnútromaternicové telieska (DANA), antikoncepčné hubky, antikoncepčné vaginálne krúžky, podkožné antikoncepčné implantáty, antikoncepčné membrány a nechirurgické permanentné antikoncepčné prostriedky.

Záver vyplývajúci z obsahu antikoncepčných kategórií tejto správy je evidentný: prevažné množstvo antikoncepcie padá na ženy; a len ženy sú vystavené nebezpečným chemickým látkam používaným tak v antikoncepčných pilulkách, ako aj v antikoncepčných prostriedkoch napustených farmaceutikami.

Máme viac než správy o hrozných úmrtiach a invalidite, ktorými trpeli ženy používajúce antikoncepčné farmaceutiká. Nedávny článok v medicínskom časopise Frontiers povedal, že hormonálna antikoncepcia môže zmeniť mozog žien a jej všeobecné užívanie by mohlo mať „významné následky pre spoločnosť“.

Belinda A. Pletzerová a Hubert H. Kerschbaum, dvojica rakúskych neuropsychológov zo salzburskej univerzity Paris-Lodron, sa vyjadrila, že „zatiaľ čo sa presvedčivo ukázalo, že endogénne steroidy sú spojené so zmenou štruktúry mozgu, jeho funkcií a kognitívneho výkonu, len veľmi málo sa skúmalo to, aké účinky majú na mozog a poznanie syntetické steroidy, ktoré sú obsahom hormonálnej antikoncepcie“.

„Zmeny v štruktúre mozgu a v jeho chémii spôsobujú zmeny v poznávaní, emóciách a osobnosti a následkom toho aj zmeny pozorovateľného správania,“ uviedli vedci. „Ak hormonálnu antikoncepciu užíva väčšina žien, tieto zmeny v správaní by spôsobili posun v dynamike celej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že pilulka je hlavným nástrojom na kontrolu populácie, je na čase zistiť, čo to robí s naším mozgom.“

„Došli sme k záveru, že potrebujeme systematickejšie štúdium, zamerané najmä na štruktúru mozgu a na jeho funkčné a kognitívne zmeny v dôsledku užívania hormonálnej antikoncepcie,“ napísali Kerschbaum a Pletzerová.

Úplné znenie výskumnej správy o antikoncepčnom trhu s názvom „Analýza globálneho priemyslu - veľkosť, podiel, rast, trendy a predpovede na roky 2014 – 2020“ nájdete tu.

DISKUSIA k článku