25 000 členov opúšťa nórsku luteránsku cirkev

06.09.2016
1095 0 0
Matej Trančo
Neutral

Nórska štátna cirkev stráca členov alarmujúcou rýchlosťou.

Takmer 25 000 ľudí opustilo nórsku štátnu luteránsku cirkev po tom, čo v auguste toto cirkevné spoločenstvo povolilo ľuďom online možnosť vstúpenia alebo odchodu z tejto cirkvi. Podľa luteránskej cirkvi sa k nim v auguste pripojilo len 1177 členov a 25 743 ju opustilo. 

Tieto novinky nasledujú marcovú správu periodika Church Militant, kde sa uvádza, že 39% nórskej populácie sú ateisti. Ide teda o veľký nárast oproti 20% z roku 1985, zatiaľ čo 23% uvádza, že svoju náboženskú príslušnosť "nevie". Toto teda tvorí až 62% Nórov, ktorí sa nepovažujú za kresťanov.

Nórsko prijalo katolicizmus v 10. storočí a ostalo veriace až po protestantskú revolúciu zo 16. storočia kedy sa tu uchytil protestantizmus. Krátko nato bol v krajine katolicizmus považovaný za ilegálny a počet katolíkov klesal stabilným tempom až k terajšej malej menšine Nórov.

Luteránstvo bolo štátnym náboženstvom až do roku 2012, kedy mu vláda odobrala jeho oficiálny štatút. Katolicizmus bol opätovne legalizovaný v strede 19. storočia a jeho konečné právne obmedzenie bolo odstránené v roku 1956, čo dovolilo jezuitskému rádu opätovný vstup do krajiny. Drvivá väčšina zo súčasných nórskych 200 000 katolíkov sú imigranti. Týchto 200 000 predstavuje chabé 4% z celkového súčasného počtu  5 miliónov obyvateľov.  

Nórsko sa taktiež dostalo do správ v apríli, keď katolícky biskup z Osla povedal, že by jeho kňazi mali prestať vykonávať civilné sobáše zatiaľ čo vysluhujú katolícke sobáše, a to aj napriek skutočnosti, že väčšina nórskych luteránov podporuje sobáše párov rovnakého pohlavia.

V roku 2014 arcibiskup Charles Chaput z Philadelphie navrhol, že aby sa úplne vyhlo diskusii sobášov párov rovnakého pohlavia, musia aj katolícki kňazi "celkovo odísť z priemyslu civilných sobášov".

Otázkou sa teraz stáva, ako agresívni budú gay aktivisti v trestaní a diskriminovaní tých, ktorí majú tradičné názory. ... Odmietanie vykonávania civilných sobášov má teraz, ako vec principiálneho odporu, oveľa väčšiu výpovednú hodnotu než následné vykopnutie zo sobášneho priemyslu vládou, čo je pravdepodobným scenárom.

 

DISKUSIA k článku