“Kto chce kam, pomôžme mu tam!”, alebo, ako sa Havran na Facebook nahneval

03.03.2017SK
767 0 0
Neutral

Slovenské hnutie obrody vytvorilo a publikovalo na sociálnej sieti Facebook svoju víziu toho, čo by mohlo v dohľadnom čase postihnúť moderátora verejnoprávnej televízie RTVS Michala Havrana.

Ako však z komentára vyplýva, že samotnému Havranovi sa jeho fotografia a pod ňou text nepáčia: „Kto chce kam, pomôžme mu tam! … pretože vlastenectvo nie je zločin.“ „Havo je jeden z tých bratislavských kaviarnikov, ktorí sa snažia kriminalizovať všetko národné a vlastenecké. Až dokým sa krčah nerozbije,“ uvádza hnutie pod publikovanou fotografiou.

 

Havran však vidí nespravodlivosť v prístupe Facebooku, ktorý pravdepodobne žiadal, aby odstránil tento status a ktorý veľmi tvrdo postupuje voči jeho dobrému priateľovi treťosektorovému udavačovi Jánovi Benčíkovi: „Nie je to prvýkrát, ale už to celkom lezie na nervy. Jano Benčík má “ban” od FCB, toto stále visí.“

Z komentárov fanúšikov Havrana vyplýva, že poznajú články Ústavy. A aby ich poznal aj samotný Havran, tak mu ich vložili pod fotografiu. „Ústav SR Čl. 19 (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. (2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.“

Možno ani samotní fanúšikovia netušili, že svojimi komentármi krásne poukázali na príklad dvojitého metra. Havran môže pokojne označovať ľudí za fašistov, nacistov, demagógov, hlupákov, populistov… a výsledkom je glorifikácia jeho osoby. Avšak ak niekto poukáže na chyby moderátora RTVS a využije spôsob, ako používa aj samotný Benčík, na ktorého sa Havran v komentári odvoláva, v tomto prípade už vstupuje do hry žaloba či odvolávanie sa na Ústavu.

DISKUSIA k článku