Žalobce poražen: ve školách mohou viset kříže

2,227
Kultúra života

V pátek 18. března vydal Velký senát Evropského soudu pro lidská práva definitivní a dlouho očekávané rozhodnutí o případu týkajícím se vyvěšování křížů na italských školách. Velký senát zamítl žalobu Solie Lautsi proti Itálii, což znamená, že Itálie měla a má právo vyvěšovat kříže ve třídách; tímto nedochází k porušování náboženské svobody.

Rozhodnutí bylo potvrzeno počtem patnácti hlasů pro a dvou proti. Rozsudek byl odůvodněn tím, že neexistují důkazy, které by potvrzovaly, že má přítomnost kříže ve školách eventuální vliv na žáky. Toto rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je konečné, bez možnosti odvolání.

Žalobu podala Solie Lautsi, italská občanka finského původu, kvůli údajnému porušování lidských práv na školách. Případ má svůj počátek již v roce 2002, kdy její manžel požádal o odstranění křížů ze tříd, ve kterých byly vyučovány jejich děti. Tato žádost nebyla vyslyšena, a proto rodina nastoupila soudní cestu, která je dovedla až do Štrasburku.

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku z listopadu 2009 shledal v postupu italských orgánů porušení lidských práva a Taliansko muselo zaplati odškodné a zároveň bolo vyzvane odstrániť kríže zo škôl.

Italská vláda tak v lednu 2010 požádala o postoupení případu Velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva, jenž svůj finální verdikt vydal v pátek 18.3.

DISKUSIA k článku