Škola patrí deťom v rádiu Lumen

29.10.2015
0 0

Téma: Škola patrí deťom - projekt Fóra života venujúci sa gender teórii a jej vplyvu na žiakov.

Hostia: Renáta Ocilková a Mária Raučinová z výboru pre rodovú rovnosť pri rade vlády a Marcela Dobešová z Fóra života.