Čo sa stane s našimi telami hneď ako zomrieme?

20.09.2014
3678 0 5
Lucia Salomonová
Kultúra života

Otázka:

Čo hovorí oficiálne učenie Cirkvi o tom, čo sa stane, keď naše pozemské telo zomrie: sme „mŕtvi“ až do Posledného súdu alebo ideme hneď do neba, pekla alebo očistca?

Odpoveď:

Hoci fyzické telo zomrie, duša človeka nemôže zomrieť. Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že každá duša je bezprostredne stvorená Bohom - nie je „utvorená“ rodičmi - a že je nesmrteľná: nezahynie vo chvíli svojho odlúčenia od tela pri smrti, a znova sa spojí s telom pri definitívnom vzkriesení (KKC 366).

V okamihu smrti sa duša oddelí od tela a hneď je súdená. Prejde buď do neba (rovno alebo cez očistec) alebo do pekla.

    Každý človek dostáva večnú odmenu pre svoju nesmrteľnú dušu ihneď po smrti na osobitnom súde, na ktorom odovzdáva svoj život Kristovi, a to alebo očisťovaním, vstupom do nebeskej blaženosti priamo, alebo večným odsúdením (KKC 1022).

(Biblické odkazy, viď Lk 16,22; 23:43; 2Kor 5,8; Flp 1:23)

Každá duša sa spojí so svojím telom v deň Posledného súdu (Deň súdu), keď sa Kristus vráti:

    Až pred tvárou Krista, ktorý je Pravda, sa definitívne ukáže pravda o vzťahu každého človeka k Bohu. Posledný súd odhalí až do konečných dôsledkov, čo kto urobil dobré, alebo zanedbal urobiť počas svojho pozemského života... 

Posledný súd sa uskutoční počas slávneho Kristovho návratu. Jedine Otec pozná jeho hodinu a deň, on sám rozhodne, kedy sa uskutoční jeho príchod. Prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista vyhlási vtedy svoj definitívny súd nad celými dejinami. Spoznáme konečný zmysel celého stvoriteľského diela a celý poriadok spásy; pochopíme obdivuhodné cesty, ktorými jeho prozreteľnosť viedla každé stvorenie k jej poslednému cieľu. Posledný súd zjaví, že Božia spravodlivosť víťazí nad každou nespravodlivosťou, ktorej sa dopustili jeho stvorenia, a že jeho láska je silnejšia ako smrť. (KKC 1039-1040)Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku