Čínske mesto núti ženy k sterilizáciám

1,493
Kultúra smrti

HUIZHOU – Čínska vláda vydala príkaz pre občanov mesta Huizhou, že všetky ženy v reprodukčnom veku si musia dať zaviesť vnútromaternicové teliesko, alebo si dať podviazať vaječníky.

Ženy, ktoré v súčasnosti dodržujú politiku jedného dieťaťa, si musia dať zaviesť vnútromaternicové teliesko. Ženy, ktoré túto politiku porušili a majú dve deti, si musia nechať podviazať vaječníky.

Vláda využíva finančné odmeny ale aj vyhrážky, že ženy stratia prístup k sociálnym službám. Tým nútia ženy podstúpiť dočasné či trvalé sterilizácie.

Ženy, ktoré porušili príkaz, a teda nemajú doklad o jeho dodržaní, nebudú môcť prihlásiť svoje deti do školy, dostávať sociálne dávky a nebudú mať prístup k vládnym službám. Nemocnice nevydajú príslušné potvrdenia bez dôkazu o zavedení telieska či sterilizácie.

Okrem toho, keď matka bude chcieť v meste Huizhou zaregistrovať svoje novonarodené dieťa, najprv sa bude musieť preukázať dokladom o zavedení vnútromaternicového telieska.

Niektorí špekulujú nad tým, že opatrenia zvýšenej populačnej kontroly sa zaviedli kvôli príliš vysokej pôrodnosti a príliš nízkej štatistike potratov a sterilizácií.

Ženy, ktoré v určitom časovom horizonte rozkaz splnia, dostanú  finančnú odmenu vo výške, ktorá im prislúcha.

V obci Lilin páry s jedným dieťaťom, kde má matka vnútromaternicové teliesko, dostanú 300 jüanov (cca 40 eur).

V tej istej obci, páry, ktoré majú legálne dve deti a dali sa sterilizovať, dostanú odmenu vo výške 2 000 jüanov (250 eur).

Párom, ktoré majú zákonne dve dcéry, za sterilizáciu vláda ponúka 10 000 jüanov (1240 eur).

Odmeny sú v ostatných obciach iné, čo vzbudzuje podozrenie, že okolité obce spreneverujú peniaze určené na odmeny.

Objavujú sa správy, že takéto opatrenia sú na dennom poriadku aj v iných provinciách. 

DISKUSIA k článku