Zápas o nenarodené deti v Latinskej Amerike - opäť vírus Zika, tentoraz ako nástroj zastrašovania

01.02.2016
112 0 1
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

 

Sily zla a smrti, reprezentované pro-potratovým priemyslom, už opäť robia čo môžu, aby vydesili a zastrašili krajiny Latinskej Ameriky, ktoré ešte pevne stoja „za ženou“ a „za dieťaťom“. Chcú tieto krajiny donútiť, aby zrušili obmedzenie a zákaz potratov. V súčasnosti je nástrojom zastrašovania číslo jedna znova Zika vírus. Počas interview v NPR relácii „All Things Considered“, 30. januára 2016, sa reportérka Lourdes Garcia-Navarro zhovárala s osadenstvom kliniky umelého oplodnenia a s pro-potratovými aktivistami, ktorí ostro kritizovali zníženie počtu oplodnenia in vitro. Ženy sa totiž boja otehotnieť, aby sa im kvôli Zika vírusu nenarodili ťažko postihnuté deti. (NPR – National Public Radio; nezávislé, súkromné, neziskové združenie verejných rozhlasových staníc USA; pozn. prekl.)

„Pro-potratové hnutie nemá až taký dosah na tento problém. Jeho aktivisti preto vkladajú nádeje do debaty o vyšetrovaných prípadoch mikrocefálie (zmenšenia hlavy), súvisiacich so Zika vírusom a dúfajú, že zmení daný stav. Debora Diniz je profesorka práva a aktivistka. Spolu s ďalšími pro-potratovými skupinami sa chystá podať petíciu na Najvyšší súd Brazílie“, konštatuje Garcia-Valls.

Fakty si netreba všímať. V zmýšľaní pro-potratových aktivistov sa pripúšťa akákoľvek výhovorka, len aby mohli dosiahnuť svoj vytúžený cieľ - slobodné a ničím nezaťažené právo na potrat.

O aké fakty ide? Je Zika naozaj ohavným vírusom, ktorý hrozí, že svojím nekontrolovaným šírením po svete vytvorí armády detí s maličkými hlavami a nízkym IQ? Alebo ide o zámernú dezinterpretáciu obmedzených údajov za účelom zmanipulovania verejnej mienky a legislatúry?

Podľa CDC (Center for Disease Control – centrum pre kontrolu chorôb) a WHO (World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia) je Zika stredne nebezpečný vírus, ktorý sa šíri výlučne uštipnutím špecifického druhu moskytov Aedes Aegypti. Žije v tropických oblastiach a zriedkavo sa vyskytuje aj v USA, na juhu Texasu a Floridy. Z človeka na človeka sa neprenáša, iba ak krvnou transfúziou. Je možné, že sa prenáša aj sexuálnym stykom, no podklady k tomuto tvrdeniu sú nepostačujúce.

Podľa WHO „spôsobuje vírus miernu horúčku a vyrážku. Ďalšie symptómy sú bolesť svalstva, kĺbov, hlavy, za očami a zápal spojiviek. Choroba, zapríčinená Zika vírusom má zväčša mierny priebeh, so symptómami trvajúcimi len niekoľko dní“.

Veľa ľudí si nemusí vôbec uvedomiť, že tento vírus majú. V spojitosti s ním sa zatiaľ nevyskytlo žiadne úmrtie a chorobu nemôžu do chladnejšieho pásma preniesť ľudia, ktorí sa nakazili počas ciest v inkriminovaných krajinách.

Potenciálne najproblematickejší vedľajší účinok môže mať Zika vírus na tehotné ženy. Infekcia Zika vírusom sa spájala s rastúcim počtom samovoľných potratov a prípadov mikrocefálie. Infekcia Zika vírusom bola potvrdená u detí s mikrocefáliou a aj počas jej súčasného opätovného prepuknutia v Brazílii hlásia značný nárast počtu detí, ktoré sa rodia s mikrocefáliou. Nie je však známe, koľko prípadov mikrocefálie sa spája výlučne s nákazou Zika vírusom. V súčasnosti sa prešetruje spojitosť Zika vírusu a mikrocefálie, vrátane ďalších prídavných faktorov (napr. či ide o prvotnú alebo konkurujúcu nákazu inými organizmami, faktor výživy a životného prostredia ...). Celkové spektrum výsledkov, ktoré môžu mať spojitosť s nákazou Zika vírusom počas tehotenstva ešte nie je známe a vyžaduje si ďalšie skúmanie.

Napriek problematickým, a ešte nedokázaným, účinkom vírusu Zika na nenarodené deti a veľmi miernym účinkom na tehotné matky, s dobre zdokumentovanými smrteľnými následkami sezónnej chrípky, je viac než jasné, že publicita okolo vírusu má len veľmi málo do činenia s lekárstvom, a veľmi veľa s krízou, ktorá vyhovuje všetkým, ktorí sa snažia pretlačiť uzákonenie práva na potrat vo svete.

CDC aj naďalej odporúča ženám, ktoré sú alebo by mohli byť tehotné, necestovať do oblastí, kde sa vírus začal opäť vyskytovať, a ak tam musia ísť, aby používali adekvátny repelent a nosili odev s dlhým rukávom a svetlých farieb.

Rozumné a pokojné usmernenie zo strany CDC ostro kontrastuje s hystériou, živenou lobbystami pro-potratového priemyslu a ich mediálnymi komplicmi ... ale to nie je nič prekvapujúce.

 

DISKUSIA k článku