Čo vám nikdy nepoviem o domácej škole

710
Lucia Salomonová
Kultúra života

Minule som počula príbeh matky v mojom veku. Má milujúceho a verného manžela, je verná, pracovitá a oddaná matka, ktorá učí svoje deti doma. Urobili všetko, čo mohli, aby vychovali svoje deti vo svetle Krista. Žije svoju vieru autenticky, a hoci je prvá, ktorá priznáva, že denne zlyháva, rozhodne tvrdo pracovala na tom, aby plnila kresťanský plán a každý moment bola tomuto plánu verná.

Ale dnes sa chce schúliť do klbka a zomrieť.

Najstaršia z jej ôsmich detí, krásna dievčina, ktorá bola starostlivo vychovaná a milovaná z celého srdca, má na sebe čierne oblečenie, na chrbte tetovanie, piercing v pupku a v nose, zafarbené vlasy na ružovo a je zasnúbená so ženatým mužom, ktorý je často nahnevaný a vyznáva ateizmus. Odmieta svoju rodinu, svoje hodnoty a ich vieru.

Jej matka má pocit, že celý jej život je hromada neúspechu. Toto - vychovávanie detí pre Boha - bolo jej celoživotným povolaním. Keď bola mladá a čerstvo vydatá, sedela v suteréne kostola a vo farských sálach a počúvala energické, inšpirujúce matky o niekoľko rokov staršie ako je ona, ako jej hovoria o tom, ako byť čestnou manželkou a matkou. Podrobne uvádzali systémy domáceho manažmentu a učebné osnovy domácej školy. Hovorili o výchove slušných detí. Sľubovali, že keby len počúvala Božie volanie a verne žila svoj život, nasledujúc pravidlá svojho náboženstva, vychovali by sväté deti. Niektorí dokonca išli tak ďaleko, že sľubovali, že katolícka domáca školská dochádzka zaručí, že nikdy nebude konfrontovaná s pokusmi o sekulárnu kultúru dospievajúcich a mladých dospelých.

Verila týmto ženám. Mali dobrý úmysel, boli úprimné, a žili svoj vlastný život spôsobom, ktorý opisovali. Všetci spolu vychovali svätú generáciu na slávu Božiu.

Teraz. Teraz sa pozerá na túto dospelú ženu, prvú krásnu dušu, ktorá jej bola zverená, a je si istá len jednou vecou: zlyhala. Je isté, že dokonca ani nevidí zmysel vytrvať v úsilí. Sedem ďalších detí je stále doma. Prečo tak tvrdo pracovať - skúšať tak tvrdo - ak všetko, čo je pred nimi, je nevysvetliteľné rozhodnutie týchto detí chodiť po ceste, ktorá zjavne nie je cesta, ktorú si predstavovala? Nechcela so svojim životom nič viac, len vrátiť Bohu deti, ktoré jej zveril, a teraz sa jej dieťa rozhodlo žiť od Neho.

Či už na tomto mieste alebo osobne, sú niektoré veci, ktoré vám nikdy nepoviem. Čím dlhšie žijem, tým dlhší zoznam rastie. Prosím, neporozumejte ma zle; väčšina kresťanských detí učiacich sa doma sú verné, vzdelané a zdravé deti. Tvrdo pracovali a zapájali sa a stali sa presne takými priateľmi, ktorých by ste pre svoje deti chceli. Avšak je mnoho tých, ktorí sú navonok zrelí, ale stále ďaleko od toho, v čo ich rodičia vo svojom vnútri dúfali. Takže...

Nikdy vám nepoviem, že ak sa staráte o svoje deti celým svojím srdcom, prijímate svoje poslanie a venujete Bohu domov a rodinu, vštepujete do svojich detí silné morálne hodnoty a opatrne chránite semienka viery, nasledujúce veci sa nikdy nestanú. Pretože by mohli. Videla som ich, či už sa to stalo v mojom vlastnom dome, alebo v domovoch ľudí, ktorých poznám osobne.

Nepoviem vám, že vaše dieťa nebude chodiť na vysokú školu a na párty tak často ako deti, ktoré šli do verejnej školy a nikdy nechodili do kostola.

Nepoviem vám, že jedného dňa váš dospelý syn na vás nebude kričať, že je to všetko vaša chyba, že jeho život je deprimujúci neporiadok, pretože ste ho neposlali do školy a navyše, že mu nikdy nedáte možnosť jesť nezdravo. A oboje bude myslieť rovnako vážne.

Nepoviem vám, že vaša dvadsaťročná zverenkyňa nebude zatknutá za to, že je opitá na verejnosti.

Nepoviem vám, že vaša dcéra neotehotnie hneď v prvý semester na vysokej škole.

Nepoviem vám, že nebudú mať tetovanie, piercingy alebo ružové vlasy.

Nepoviem vám, že vaša dcéra nebude posielať textové správy, ktoré sú plné nadávok, pri ktorých by sa aj námorník červenal.

Nepoviem vám, že dievčatá vzdelávané doma nebudú písať zlomyseľné príspevky na Facebooku. Nepoviem vám, že v domácom vzdelávaní sa vyhnete akejkoľvek pubertiackej dráme.

Nepoviem vám, že napriek všetkým vašim rozvrhom a dôkladnému plánovaniu domácich prác, aby ste im vštepovali zodpovednosť a pracovnú etiku, vaše dvadsaťročné deti nebudú riadiť autá, ktoré smrdia ako starý Taco Bell, a žiť v izbách plných špinavého prádla tak, že ani nevidíte podlahu.

Nepoviem vám, že môžete objaviť vašu dcéru pod utajenou identitou na sociálnych sieťach, a ani to, že si nikdy nebude sama ubližovať rezaním.

Nepoviem vám, že jedného dňa nenájdete šesť balení piva a časopis Playboy v zadnej časti auta vášho sedemnásťročného dieťaťa.

Nepoviem vám, že nebudete mať pod kontrolou svojich vysokoškolákov, ktorí sa pozerajú na sporné webové stránky, keď majú robiť online latinčinu.

Nepoviem vám, že sa vaša dcéra nedostane do námorníctva, a nebude chodiť na omše ani raz za prvých osemnásť mesiacov, keď je mimo domova.

Zoznam by mohol pokračovať. Skutočnosť spočíva v tom, že rodiny so vzdelaním doma nie sú imúnne voči žiadnej z týchto vecí, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme a ako dlho sa modlíme.

Len jediná žena v dejinách ľudstva vychovala úžasné dieťa a ona by bola prvá, ktorá by vás ubezpečila, že to všetko bolo z Božej milosti.

Keď sa tak zamýšľam nad mailami, ktoré dostávam, musíme začať hovoriť o tom, že deti vzdelávajúce sa doma  vyrastú, a niekedy urobia zlé rozhodnutia.

Svätý Peter kráčal s Ježišom. Ježiš bol jeho učiteľom vo viere. Ježiš bol majstrovským Učiteľom. A napriek tomu bol Peter klamár, zapierateľ, padavka - až do doby, kedy Ježiš zomrel. Učil ho samotný Boh, určite najlepší učiteľ zo všetkých, a predsa to najskôr nepochopil.

Ale v prvých chvíľach v Skutkoch apoštolov, po tom, čo bol naplnený Duchom Svätým, je ako Boží muž.  Rozpráva odvážne a výrečne. Je to vodca pre Krista a ten istý deň sa na jeho pozvanie dalo pokrstiť tri tisíc ľudí.

Myslím si, drahé dámy, že niektoré z nás budú povolané čakať vo viere druhých Skutkov (alebo v našej vlastnej verzii Skutkov 2).

Musíme sa navzájom povzbudzovať k tomu, aby sme kráčali touto cestou viery, ale musíme byť veľmi opatrné, aby sme sa nemotali okolo nejakej pyšnej arogancie. Niekedy v našej nadšenosti, aby sme sa vzájomne držali zodpovedne voči kresťanskému životu cnosti, sa nebezpečne blížime k hrdosti, že keď urobíme predpísané veci správnym spôsobom, uvidíme brilantné, sväté deti. A zabúdame, že to nie sú matky a otcovia, ktorí robia z detí kresťanov; je to Boh sám, vo svojom vlastnom čase, podľa vlastného plánu.

Naozaj veríme, že keď robíme veci určitým spôsobom, môžeme prekonať slobodnú vôľu našich detí a vychovať dokonalých, bezhriešnych svätých?

Ale nemôžeme.

Neexistujú žiadni bezhriešní svätci.

Dôležitým výsledkom tejto myšlienky je skutočnosť, že musíme dbať na to, aby sme nepredpokladali, že je to chyba v rodičovstve, ktorá viedla k rozhodnutiu dieťaťa žiť mimo života viery. Deti - dokonca starostlivo vychovávané deti -vyrastú na dospelých so slobodnou vôľou. Každá voľba, ktorú dieťa robí, nie je odrazom jeho rodičov. Je to odraz jeho vlastného vzťahu so svojím Stvoriteľom.

Boh ešte neskončil.

Ako sa voči tomuto máme postaviť ako rodičia? Akú nádej máme?

Môžme pracovať len spoločne smerom k nebu. Môžeme vyučovať doma, pretože veríme slovám Willy Ryan, ktorého citujú v Real Learning, „(My) sa chceme s našou rodinou raz stretnúť v nebi a myslíme si, že skôr sa tam dostaneme, keď pojdeme všetci čo najďalej spoločne. Boh nás dal dokopy z jedného dôvodu.“ Môžeme vybudovať silnú rodinnú kultúru. Môžeme chodiť spolu, tak ako Ježiš chodil a pracoval s Petrom, každý deň, od rána do večera, snažiac sa byť s Kristom navzájom, istý, že máme slobodnú vôľu, ale môžeme mať aj milosť. Môžeme si byť istí, že opustia domov, a že všetci budú robiť zlé rozhodnutia, a niektorí z nich budú mať veľmi zlé rozhodnutia. Môžeme sa však držať pravdy, že keď budeme čakať na to, že Boh bude pracovať v srdciach týchto detí, do ktorých sme tak veľa investovali, my sa môžeme spoliehať na milosť všetkých tých rokov práce. 

My sme tí, ktorí nasávajú povzbudenie ušľachtilých, pravdivých, pravých a krásnych vecí, ktoré sme naučili a držali sa viery, keď sme zasadili semená a jedného dňa na tomto strome dozreje ovocie potenciálu. Vieme, že na tomto strome rastú a dozrejú plody, pretože sme sa mu láskyplne venovali, keď to boli ešte len zraniteľné stromčeky. Môžeme sa zamyslieť nad rokmi v našich domovoch a vedieť, že tieto deti - aj napriek zlým rozhodnutiam v tomto momente - vedia, kto je Kristus naozaj. Oni chodili s ním počas života vo svojich rodinách. Len si nemyslia, že ho práve potrebujú. Ale myslím si, že to čoskoro príde.

A počas čakania sa mama nemusí schúliť do klbka a cítiť zlyhanie. Namiesto toho môže premýšľať o tom, čo ju naučili tie roky starostlivosti, o tom, ako zalievali jej vlastnú dušu. Nie je to všetko o deťoch; je to aj o našej ceste k Bohu. Jeho auto môže smrdieť ako Taco Bell po 24 hodinách na slnku v Texase, ale jej domov odráža poriadok a uznanie za krásu, ktorá sa v jej duši rozrástla v priebehu jej rokov dospievania - roky, ktoré strávila ako matka a žena. Všetky tie dni, keď sme nosili ťažké deti a podráždené batoľatá do kostola, aby boli v prítomnosti nášho Pána, všetky tie dlhé noci uspávania a modlenia sa, všetky tie zápasy s učením, všetky tieto hodiny zápasov, ktoré mali za cieľ zdokonaliť nás - nie sú nanič. Sú to mnohé chvíle milosti, ktoré nás posilňujú a podporujú v nádeji, že príde Duch Svätý.

Takže vás nenechám so sľubmi, že všetko bude ružové, aj keď práve na tom pracujete dostatočne tvrdo. Ponechávam vás len s prísľubom Jeho milosti v ťažkých chvíľach, momentoch, počas ktorých ste si istí, že ste zlyhali v tej veci, na ktorej ste najťažšie pracovali počas celého vášho života. Dnes ráno vás ponechám so slovami nádeje pre matky v úzkosti:

Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. (Jak 1, 2-5)

DISKUSIA k článku