Mal Ježiš Kristus zmysel pre humor?

01.01.1959
2118 0 0

Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen vysvetľuje Božský zmysel pre humor.

DISKUSIA k článku