Mal Ježiš Kristus zmysel pre humor?

01.01.1959
0 0

Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen vysvetľuje Božský zmysel pre humor.