Fulton Sheen - O milých a hrozných ľuďoch

01.01.1954
0 0

Arcibiskup Fulton Sheen vysvetľuje rozdiel medzi milými a hroznými ľuďmi. (treba zapnúť titulky)