Takmer 500 kňazov opätovne potvrdzuje katolícke učenie o manželstve

2,222
Kultúra života

Medzinárodná koalícia Voice of the Family (Hlas rodiny) vrelo víta zverejnenie listu, ktorý podpísalo 461 anglických a waleských kňazov. Tento list dôrazne potvrdzuje učenie katolíckej cirkvi o prijímaní Najsvätejšej Sviatosti rozvedenými a „nanovo zosobášenými“ osobami.

Koordinátor „Listu na podporu manželstva“ vydal nasledujúce tlačové vyhlásenie:

Stovky kňazov v Anglicku a Walese žiadajú Vatikánsku synodu, aby ukončila nejasnosti ohľadom manželstva a sexuality.

Počas dramatického spádu udalostí takmer 500 kňazov z Anglicka a Walesu napísalo list na obranu „tradičného učenia o manželstve a ľudskej sexualite“ v očakávaní nadchádzajúcej vatikánskej Synody o rodine. Tento list prichádza v čase, keď má čoraz viac katolíkov obavy, že zhromaždenie cirkevných prelátov v Ríme, ktoré je naplánované na október 2015, sa bude snažiť prehodnotiť evanjeliové učenia o manželstve, sexualite, pokání a milosti. Niektorí kardináli, najmä tí nemeckí, sa domnievajú, že sväté prijímanie by mohli prijímať aj tí, ktorí žijú v druhých, či nemanželských zväzkoch, a že aktívne homosexuálne vzťahy by mali dostať nejaké pozitívne uznanie.

Aj napriek tomu, že v anglických a waleských diecézach existujú oficiálne reprezentatívne spôsoby, vysoký podiel kňazov v krajine cítil potrebu vyjadriť sa aj prostredníctvom mimoriadneho otvoreného listu, ktorý hovorí o klíme „morálneho zmätku“, ktorú vytvorila mediálna interpretácia synody a nejasnosti zo strany oficiálnych predstaviteľov Cirkvi pri vyhláseniach o nemennom učení Katolíckej cirkvi.

Prekvapujúci je aj veľký počet signatárov. Iniciatíva totiž vzišla od čoraz ustarostenejších laikov a oficiálne ju nepodporuje žiadny cirkevný subjekt. Jeden kňaz, ktorý chcel zostať v anonymite, povedal, že „boli aj pod istým tlakom, aby tento list nepodpísali; [tlak, ktorý] sa spájal s istým stupňom zastrašovania zo strany niektorých vyšších duchovných“.

Keď sa iného kňaza pýtali, prečo list tak ochotne podpisuje taký veľký počet kňazov, povedal: „Je to otázka pastoračného záujmu a vernosti evanjeliu. Milosrdenstvo si vyžaduje pravdu aj lásku. V stávke je veľa. Všetkým kňazom nevyhovuje vyjadrovanie sa formou otvoreného listu, ale mal by som obavy, keby existovali kňazi, ktorí by nesúhlasili s jeho obsahom.“ List vyzýva k vernosti katolíckemu učeniu a k tomu, aby prax zostala „neoddeliteľne v súlade“ s doktrínou. Kňazi uvádzajú, že sú aj naďalej odhodlaní pomáhať „tým, ktorí sa snažia nasledovať evanjelium v čoraz sekulárnejšej spoločnosti“, no naznačujú, že páry a rodiny, ktoré zostali verné, nenachádzajú dostatočnú podporu či povzbudenie.

Rastie podozrenie, že Synoda rozpúta rozdelenie Cirkvi práve tým, že sa pokúsi pretvoriť katolícke učenie a prax, aby sa tak prispôsobila modernému spôsobu života a názorom o vzťahoch a sexualite. Na otázku, či je tento list reakčný, alebo je len extrémnym tradicionalizmom, jeden kňaz odpovedal: „Boli sv. Tomáš Mórus a Ján Fisher tmárskymi konzervatívcami? Nie. Obetovali svoje životy pri obrane nerozlučiteľnosti manželstva. Katolíci v dobe Henricha VIII. sa nevzdali tisícky rokov katolíckeho života a kultúry a bránili nevyhovujúcu, no nadčasovú pravdu. Teraz je čas, aby sme vydali svedectvo my.“

Medzi kňazmi, ktorí podpísali túto výzvu boli teológovia, filozofi, cirkevní právnici, známi pedagógovia a evanjelizátori. Ich list vyzýva tých, ktorí budú prítomní na synode, aby bránili doktrínu a skoncovali so zmätkom.

Nižšie si môžete prečítať list v plnom znení aj so zoznamom signatárov:

SIR - Po Mimoriadnej synode biskupov v Ríme v októbri 2014 vzniklo ohľadom katolíckeho morálneho učenia veľa zmätku. V tejto situácii chceme my, ako katolícki kňazi, opätovne vyhlásiť našu neochvejnú vernosť tradičnej doktríne týkajúcej sa manželstva a pravého zmyslu ľudskej sexuality, ktorá sa zakladá na Božom slove a dvetisícročnom učení Učiteľského úradu Cirkvi.

Znova sa zaväzujeme k úlohe prezentovať toto učenie v celej jeho plnosti, pričom sa budeme s Pánovým súcitom obracať na tých, ktorí sa snažia reagovať na požiadavky a výzvy Evanjelia v tejto čoraz sekulárnejšej spoločnosti. Potvrdzujeme tiež význam držania sa tradičnej disciplíny Cirkvi, pokiaľ ide o prijímanie sviatostí, a [potvrdzujeme tiež] to, že učenie a prax musia zostať v súlade – a to pevne a neoddeliteľne.

Apelujeme na všetkých tých, ktorí sa budú v októbri 2015 podieľať na ďalšej Synode, aby jasne a pevne vyhlásili nemenné morálne učenie Cirkvi. Iba tak sa môžu odstrániť nejasnosti a iba tak sa môže utvrdiť viera.

S pozdravom,

O. John Abberton, O. Raymond Abuga MSP, O. Benedikt Bullom Abuo, O. John Adikwu CM, O. Richard Aladics, O. Dominic Allain, O. Hugh Allan OPraem, Monsignor John Allen, O. Jim L Allen, O. Blaise Amadi, O. Moses Amun, O. Thomas Amungwa, O. David Annear, O. Matt Anscombe, O. Paul Antwi-Boasiako CSSP, O. Gabriel Arnold OSB, O. Thevakingsley Arulananthem OAR, O. James Austin, O. Francis Austin, Abbot Francis Baird OSB, O. Gerard Balinnya, O. John Barnes, O. Kurt Barragan, O. Lee Barrett, O. Bernard Barrett, O. Andrew Barrett, O. Christopher Basden, O. Jeremy Bath, O. Antoine Baya OFM, O. Michael Beattie SJ, O. Miceal Beatty, O. Lee Bennett, O. Jerome Bertram CO, O. Kazimierz Bidzinski, O. Pawel Bielak, O. Jonathan Bielawski, O. Robert Billing, O. Martin Birrell OSB, O. Paul Blackburn, O. Raymond Blake, O. Terry Boyle, O. Constant Botter SCJ, O. Bede Rowe, O. Bernard Boylan, O. Cornelius Boyle, O. Stephen Boyle, O. James Bradley, O. Jonathan Brandon, O. Martin Breen, O. John Brennan, O. Neil Brett, O. Charles Briggs, O. Marcus Brisley, Abbot Cuthbert Brogan OSB, O. Andrew Brown, O. Stephen Brown, O. Martin Budge, O. Solomon Gidu Bulus, O. Alan Burgess, O. Paschal Burlinson OFMCap, Monsignor Andrew Burnham, O. David Burns, O. James Burns, O. Peter Burns, O. Gerard P Byrne, O. John Cahill, O. John Cairns, O. Xavier Calduch, O. Joe Calleja, O. Victor Camilleri OFM , O. Darren Carden, O. Patrick Carroll, O. Bernard Caszo MSFS, O. John Chandler, opát David Charlesworth OSB, O. William Charlton, O. Neil Chatfield, O. Gregory Chillman OSB, O. David Chinnery, O. Dominic Chukka, O. Eddie Clare, O. Basil Clark, O. James Clark, O. Peter Clarke, O. Jose Claverie, kanonik Joseph Clements, O. Michael Clotheir OSB, kanonik Matthew Coakley, O. Anthony Cogliolo, O. Christopher Colven, O. Anthony Conlon, O. Thomas Connolly, O. Philip Conner, O. Francis R Cookson, O. John Cooper, O. Robert Copsey SOLT, O. John Corbyn, O. Eamon Corduff, O. Hugh Corrigan OAR, O. James Cosker, O. Francis Coveney, O. Ross SJ Crichton, O. Finton Crotty SSCC, O. Edward Crouzet OSB, O. C Crowther , O. Michael Crumpton, O. Anthony Cussen SMA, O. Justin Daanaah, O. James Daley MHM, O. William Damaḥ, O. Michael D'Arcy-Walsh, O. Jeremy Davies, O. Philip de O.eitas, O. Armand de Malleray FSSP, O. Timothy Dean, O. Patrick Deegan, O. Scott Deeley, O. Richard Diala CM, O. Paul Diaper, O. Gary Dickson, O. Charles Dilk CO, O. Stephen Dingley, O. Michael Docherty, O. Charles Dornan, O. Kevin Dow, O. Jeffrey Downie, O. Francis Doyle, O. Marcin Drabik, O. Gerry Drummond, O. Tom Dubois, O. John Duckette, O. Richard Duffield CO, O. Anthony Dukes, O. Bruce Dutson, O. Paul Dynan, O. Philip Dyson, O. James Earley, O. Peter Edwards, O. Robert Ehileme SMM, O. Wilfrid Elkin, O. Mark Elliot-Smith, O. Joseph Etim, O. Jude Eze, O. Jozafát Ezenwa, O. John Fairhurst SJ, O. Ian Farrell, O. Joseph Farrell, O. Robert Farrell, O. James Fasakin CSSP, O. Prassad Fernando, O. Christopher Findlay - Wilson, O. Tim Finigan, O. Kieran Fitzharris SVD, F. Gerald Flood, O. John Fordham CO, O. Andrew Forrest, O. Thomas Forster, O. Peter Fox, O. William Fraser, O. Patrick Gaffney CSSP, O. Michael John Galbraith, O. Andrew Gallagher, O. Francis Gallagher, O. Michael Gallagher, O. Piotr Gardon SC, O. John Gaul SCJ, O. Guy de Gaynesford, O. Vincent George CM, O. Paul Gibbons, O. Damien Gilhooley, kanonik Leo Glancy, O. Peter Glas, O. Matthew Goddard FSSP, O. Gonzalo Gonzales, O. Maurice Gordon, kanonik David Grant, O. Brian Gray, O. Andy Graydon, O. Christopher Greaney, O. John Greatbatch, O. Julian Green, O. Ian Grieves, O. Nigel Griffin, O. Philip J Griffin, O. Tom Grufferty , O. Jozef Gruszkiewicz, O. Anton Guziel CO, O. Bernard Hahesy, O. Henryk Halman FDP, O. John Hancock, O. Neil Hannigan, O. Francis Capener, O. Stephen Hardaker, O. Andrew Harding, O. ​​Benedikt Hardy OSB, O. David Hartley, O. Raymond Hayne, kanonik Brendan Healy, O. Ian Hellyer, O. John Hemer MHM, O. Simon Henry, O. Jonathan Hill, O. Michael Ho-Huu-Nghia, O. Marcus Holden, O. Angelus Houle, O. John Hunwicka, O. Geofroey Hurst, O. David Hutton , O. Patrick Hutton, O. Raymond Hynes OFM, O. Jude Iseorah SMM, O.Matthew Jakeš, O. Dylan James, O. Slawomir Jedrych, O. John Johnson, O. Michael Jones, O. Peter Jones, O. Darryl Jordan, O. Kevin Jordan, O. Nicholas Kavanagh, O. Brendan Kelly, O. Daniel M Kelly, O. John B Kelly, O. Michael Kelly, O. Peter Kelly, O. Joseph Kendall, O. Vincent Kennedy OFM, O. John Kennedy, O. Ian Ker, O. Brendan Killeen, O. Peter Kirkham, Monsignor David Kirkwood, O. Krzysztof Kita, O. Peter Knott SJ, O. Vitalis Kondo, O. Jaroslaw Konopka OFMCap, O. Saji Matthew Koottakithayil MSFS, O. Wojciech Kowalski SDS, O. Douglas Lamb, O. Michael Lang CO, O. Julian Large CO, O. John Laybourn, O. Brian Leatherland, O. Paul Lester, O. Nicholas Leviseur, O. Jacob Lewis, kanonik Michael Lewis, O. Joseph Liang AA, O. Gladstone Liddleom, O. Christopher Lindlar, O. Denys Lloyd, O. Laurie Locke, kanonik Bernard Lordan, O. Christopher Loughran, O. Roy Lovatt, O. Robbie Low, O. Alexander Lucie Smith, O. John Lungley, kanonik Brendan MacCarthy, kanonik John Angus MacDonald, O. Stanislaus Maciuszek, O. Hugh MacKenzie, kanonik Peter Magee, O. Brian O Mahony CSSP, O. Kieran Mullarkey, O. John Maloney, O. Aleksander Marcharski, O. Geoffrey Marlor, O. Francis Marsden, O. Bernard Marsh, O. Terry Martin, O. John Masshedar, O. William Massie, O. Michael Bateman, O. Stephen Maughan, O. Laurence Mayne, O. Paul McAlinden, O. James McAuley, kanonik Anthony McBride, Monsignor kanonik Kenneth McBride, O. Ian McCarthy, O. Derrick McCulloch, O. John McCullough, O..David McDonald, kanonik John McElroy, O. John McFadden CSSP, O. Terry McGarth MSFS, O. Brian McGilloway, O. Denis McGillycuddy, O. Brendan McGuinness SDB, O. Rupert McHardy CO, kanonik Patrick McInally, O. Bernard McInulty, O. Michael McLaughlin, O. William McMahon, O. Martin McPake SVD, O. Anthony Meredith SJ, O. Stuart Meyer, O. Nazarius Mgungwe, O. Jan Hlavaty CSsR, O. Philip Miller, kanonik Paul Mitcheson, O. Thomas Monaghan, O.Augustine Monaghan MHM, Monsignor Vaughan Morgan, O. Richard Moroney, O. Mark Morris, O. Stephen Morrison OPraem, O. Frederick Moss MHM, O. Andrew Moss, O. Deodat Msahala, O. Clement M Mukuka, O. Ted Mullen IC, O. Ghislain B Mulumanzi, O. John Mundackal, O. Aidan Murray SDB, Monsignor Provost Cyril Murtagh, O. Noel Bisibu N'Tungu, O. Bijou Chandra Nayak CMF, O. James Neal, O. Arthur Nearey, O. Roger Nesbitt, O. Peter Newsam, O. Ponder Paulinus Ngilangwa SDS, O. Guy Nicholls, O. Aidan Nichols, O. Julius Nkafu, O. Peter Norris, O. Bernardino NSOM, kanonik Kevin O Connor, O. Dominic O Conor, O. Liam O Conor, O. Patrick O Doherty, O. Kevin O Donnell, kanonik Vincent O Hara ODC, O. Conleth O Hara CP, O. Dominic O Hara, O. Andrew O Sullivan, O. Kevin O Toole, O. Robert Ogbede CM, O. Flavin Ohayerenwa CSSP, O. Tobias Okoro, O. Addison Opkeoh, O. Clement Orange MCCJ, O. John Osman, O. Arockia Mariadass Pagyasamy OCD, O. Binu Palakapally IC, O. David Palmer, O. Fortunato Partisano, O. John Pascoe, O. Michael Patey, O. Eoin Patten, O. Sunny Paul, O. Maurice Pearce, O. Anthony Pellegrini, Pi Neil Peoples, O. Leon Pereira OP, O. David Phillips, O. Terry Phippsovi, O. Andrew Pinsent, O. Dawid Piot, O. Anthony Plummer, O. John Lawrence M. Polis FI, O. Graham Preston, O. James Preston, O. Peter Preston SDS, O. Robert Pytel, O. Gerard Quinn, O. Behruz Rafat, O. N Ratu, O. John Ravensdale, O. David Rea, Monsignor Gordon Read, Monsignor Alex Rebelle, O. Charles Reddan SDS, O. Alexander Redman, O. Stephen Reynolds, O. John Rice, O. Graham Ricketts, O. Jonathan Rollinson OSB, O. George M Roth FI, O. Andrew Rowlands, kanonik Luiz Ruscillo, O. Tadeusz Ruthowski, O. Paschal Ryan, O. Mario Sanderson, O. John Saward, O. Nicholas Schofield, O. Alphege Stebbens OSB, O. Francis Selman, O. Jean Claude Selvino, vysoko dôstojný O. Daniel Seward CO, O. John Sharp, O. Alexander Sherbrooke, O. John Shewring, O. ​​Chris Silva, O. William Simpson, O. Bernard Sixtus, O. Thomas Skeats OP, O. Gerard Skinner , O. John Smethurst, O. Bernard Snelder MHM, O. Pryemek Sobczak, O. Edward Sopala, O. Michael Spain OCD, O. Roger Spencer, O. Simon Stamp, O. Andrew Starkie, O. Pawel Stebel, O. Jeffrey Steel, Monsignor George Stokes, O. Brian Storey, Monsignor Richard Stork, O. Damian Sturdy OSB, O. Shaun Swales, O. Martin Sweeney MHM, O. Mark Swires, O. Roman Szczypa SDB, O. Ryssard Taraszka, O. Brian Taylor, O. Christopher Thomas, O. Sean Thornton, O. Matthew Thottathimyali, O. Adrian Tomlinson, O. Edward Tomlinson, O. Dennis Touw, O. Simon Treloar, kanonik Harry Turner, O. Andrew Undsworth, O. John Vallomprayil SDS, O. Edward van den Bergh CO, O. Ian Vane, O. Peter Vellacott, O. Gregory Verissimo, O. Mark Vickers, O. Neil Vincent, O. David Waller, O. Gary Walsh, O. John Walsh, O. Joseph Walsh, O. Patrick Walsh, O. Victor Walter, O. Edward Wanat SDS, O. Peter Wareing CMF, O. Ged Watkins, O. Peter Wells, O. Richard Whinder, O. Henry Whisenant, O. Joseph Whisstock, O. David J White, O. Christopher Whitehouse, O. William Wilby, O. Bruno Witchalls, O. Anthony Wood, O. Jeffrey Woolnough, O. William Wright OSB, O. William R Young, O. ​​Lucjan Zaniewski OFMCap , O. Richard Mary Zeng SDS, O. Paul Zielinski, O. Bartholomew Zubeveil CSSP

DISKUSIA k článku