Katolícka charita nie je len o dávaní jedla, ale o dávaní Boha

1,139
Kultúra života

 

Vatikánsky kardinál, ktorý dohliada na charitatívne iniciatívy Cirkvi, znovu zdôraznil, že katolícka charita sa nemôže obmedziť len na uspokojovanie materiálnych potrieb tých, ktorým slúžia.

Charita úzko súvisí s hlásaním Evanjelia a robiť charitu znamená nielen dávať jedlo a materiálne veci, ale dávať i Boha. Pretože hlavným nedostatkom človeka je nedostatok Boha,“ povedal pre Catholic News Agency kardinál Robert Sarah, riaditeľ Pápežskej rady Cor Unum.

Sarah tieto postrehy vyslovil počas návštevy týždeň trvajúceho fóra členov Caritas in Veritate International, čo je nová federácia katolíckych skupín, ktoré spoločne podporujú ideu materiálnej a duchovnej pomoci.

Fóru tiež povedal, že by bolo horšie odoprieť ľuďom pravdu o Ježišovi Kristovi a jeho učení, než odprieť im jedlo alebo odmietnuť inú materiálnu pomoc. „Je veľmi dôležité povedať, že hlad, ktorým v súčasnosti trpíme, je vlastne to, že v našom živote, v našej spoločnosti nemáme Boha,“ povedal. A citujúc encykliku Caritas in veritate pápeža Benedikta XVI. vyhlásil, že „hlavným pokrmom je Boh“.

Kardinál preukázal, že je potrebné, aby charitu sprevádzala pravda. Vyrozprával príbeh sýrskeho dieťaťa, o ktoré bolo - pokiaľ ide o jeho materiálny blahobyt - dobre postarané vďaka podporným službám, no i tak konfrontovalo Saraha s hlbokými duchovnými otázkami: Naozaj Boh existuje? Prečo dovolil, aby môjho otca zabili?“

Ak by sme chceli odpovedať iba potravinami, povedal kardinál, bolo by to zlyhanie poslania Cirkvi.

Avšak historici uvádzajú, že ľudí v celej rímskej ríši priťahovali prví kresťania nielen svojimi doktrínami a odvážnym bojom počas sporadických perzekúcií, ale aj ich neustála charitatívna starostlivosť o chorých, chudobných, vdovy a siroty.

V súčasnosti sa však niektoré katolícke organizácie, poskytujúce úľavu, ocitli pod paľbou, pretože zišli zo svojej cesty a oddelili od čohokoľvek výslovne evanjeliového. Začiatkom tohto roka Bill O'Keefe, viceprezident Catholic Relief Services, pre CNN povedal: „Pomáhame ľuďom zo všetkých prostredí a náboženstiev a nepokúšame sa angažovať v diskusiách o viere. ... Sme na to pyšní. Radi by sme povedali, že my všetci pomáhame preto, lebo sme katolíci a nepomáhame ľuďom preto, aby sa stali katolíkmi.“

Skupiny ako CRS a Canadian Catholic Organization for Development and Peace (Kanadská katolícka organizácia pre rozvoj a mier) sú kritizované nielen za to, že sa vyhýbajú evanjelizácii, ale aj že podporujú sekulárne diela iných neziskových organizácií, ktorých program je v rozpore s katolíckou náukou - napríklad tým, že podporujú potraty.

Medzitým bola vytvorená Caritas in Veritate International, aby združila viacero organizácií, ktoré chcú spojiť evanjelizáciu s materiálnymi dobrými skutkami. Patria medzi ne: Arise International of the U.S., Jesus Youth Movement of India, Partnership for China, Catholic Christian Outreach of Canada, the Magis Institute of the U.S., and the Tabgha Foundation of Malta. Spoločne pôsobia vo viac ako 80 krajinách sveta.

Na Haiti majú ambiciózne plány. Chcú nakúpiť 10 akrov pôdy a vybudovať 100 domov so školou, športovým centrom, domom pre týrané ženy a deti, centrom na prípravu na vysokú školu, administratívne centrum a kostol.

DISKUSIA k článku