Taliansko vyhlasuje: Homofóbia je zločin!

2,332
Kultúra smrti

RÍM – V prvej vete dokumentu o boji proti „homofóbii“ a „diskriminácii pre rodovú identitu“ talianska vláda píše, že vznikol na základe uznesenia Rady Európy ako „experimentálny návrh“ v oblasti rodovej ideológie. Dokument „Národná Stratégia“ opisuje „dôležitý dlhodobý projekt“, ktorý má za cieľ zmeniť spoločenský a kultúrny postoj Talianov a zrealizovať „plány a špecifické kroky na podporu kultúrnej zmeny“.  

Taliansky úrad proti rasovej diskriminácii (UNAR) okamžite dokument prijal a začal ho zavádzať do praxe bez predchádzajúcich rokovaní s poslancami.

Dokument hovorí o „homofóbii“ a „transfóbii“ ako o „zločinoch“ bez toho, aby sa opieral o talianske trestné právo a spája ich s rozširovaním informácií o tradičnom postavení mužov a žien v spoločnosti. Postavenie žien sa v dokumente označuje pojmom „mizogýnia“. Nenávisť k ženám je „hlboko zakorenená v štruktúre spoločnosti a kultúrnom dedičstve“ a vytvára „stereotypnú predstavu, podľa ktorej žena môže vykonávať iba činnosti spojené so starostlivosťou o jednotlivých členov rodiny“.

Antonio Brandi, dlhoročný aktivista v boji proti interrupcii a vydavateľ mesačníka Notizie Pro-Life, pre stránku LifeSiteNews.com povedal, že talianska vláda zašla ďalej, ako žiadala Rada Európy. Podnety možno vychádzali zo zahraničných ideológií, ktoré sa riadili príkazmi Rady Európy, no talianska vláda začala „presadzovať myšlienky o sexuálnej orientácii a pohlaviach bez verejnej či parlamentnej diskusie a dostáva sa tak do rozporu s ústavou“.

Brandi povedal, že „túto Národnú Stratégiu vyvinul UNAR, ktorý sa snaží „vštepiť“ firmám, odborovým zväzom a školám názory o identite pohlaví a ideológiu voľnej sexuálnej orientácie. Problémom však je, že sa to deje bez verejnej či parlamentnej diskusie. Jednoducho ju už začali používať.“

Podľa uznesenia Rady Európy mali všetky členské štáty zmeniť akýkoľvek zákon, ktorý by „odsudzoval sexuálne zväzky medzi dvoma dospelými ľuďmi rovnakého pohlavia“  ako aj zákony, ktoré upravujú rozdiely, „kedy môžu plnoletí homosexuáli a heterosexuáli vstupovať do sexuálnych zväzkov“. Členské štáty „by mali prijať adekvátne opatrenia na výklad trestného zákona, ktorého  znenie môže viesť k diskriminácii. Takýto zákon musí byť odstránený, doplnený alebo vykladaný spôsobom, ktorý je v súlade s anti-diskrimnačnými princípmi.“

V 51-stranovom talianskom dokumente sa fakt, že taliansky právny systém „stále nemá konkrétny zákon, ktorý by hovoril o homofóbii a transfóbii ako o zločinoch“, označuje za  „nešťastie“. Navyše „parlament už niekoľkokrát odmietol návrh zákona“ o tejto problematike.

V dokumente sa hovorí o prehlásení Ústavného súdu z marca 2010 : „Vyhlásenie manželstiev medzi ľuďmi rovnakého pohlavia“ bolo v tom čase „neprípustné“, a preto mal parlament „rozhodnúť o spôsobe, akým by sa uznávali špecifické práva a povinnosti“ medzi partnermi rovnakého pohlavia.

Taliansko je pre aktivistov veľmi zaujímavé, pretože Európania ho považujú za krajinu, ktorá má silný kultúrny aj sociálny odpor voči politickým či spoločenským otázkam na homosexualitu. Poslanec Ivan Scalfarotto, ktorý predložil veľmi kontroverzný návrh zákona proti homofóbii,  v rozhovore priznal, že pripravoval zmenu, aby potlačil akýkoľvek odpor voči plánovanému uznaniu zväzkov medzi ľuďmi rovnakého pohlavia a neskôr aj voči „svadbám“.

V rozhovore z augusta tohto roku Scalfarotto na otázku, či zákon o homofóbii znemožní vytvoriť zákon o civilných zväzkoch a „sobášoch“ ľudí rovnakého pohlavia, odpovedal: „Povedal by som, že tento návrh mu predchádza... Logicky teda predchádza aj ďalším takýmto návrhom.“

Agenda Národnej stratégie je naplánovaná na roky 2013 – 2015 a práve sa začala. Hlavný program tvoria konferencie a „kultúrne udalosti“, ktoré budú prebiehať na Padovskej univerzite v Miláne. Témou sú spôsoby, akými možno zmeniť „postoj Talianov“ k homosexualite a „diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a identity pohlavia“.

Brandi povedal, že na začiatku mesiaca sa stretol so senátorom Luciom Malanom PdL, aby prediskutovali túto záležitosť. „Priamo mi povedal, že táto stratégia je protiústavná, pretože je v protiklade s článkom 29 o založení rodiny, ktorá vzniká po uzavretí manželstva.“

DISKUSIA k článku