teplomer

Vašečka: Pietruchová svojou zaujatosťou ukázala, že nepatrí na post riaditeľky odboru rodovej rovnosti

2,585
Kultúra života

Riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce Oľga Pietruchová verejne hrubo dehonestovala celonárodné podujatie zamerané na ochranu života človeka

 

Poslanec hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Richard Vašečka chce od ministra práce Jána Richtera vedieť, ako mieni minister reagovať na urážlivé vyjadrenia riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce Oľgy Pietruchovej. Tá vo svojich blogoch verejne a hrubo urazila 80-tisíc účastníkov Národného pochodu za život v Košiciach.

 

Je nepochybné, že štátny zamestnanec, zvlášť vedúci štátny zamestnanec, by mal v prvom rade presadzovať verejný záujem. Podľa Vašečku by štátny zamestnanec tiež mal vedieť rešpektovať slobodu prejavu všetkých ľudí. Vašečka zdôrazňuje, že osobné názory pani Pietruchovej, hoci odlišné od jeho vlastných plne akceptuje. „Som však presvedčený, že hrubé znevažovanie názorov iných, urážky, zveličovanie, skresľujúce a zavádzajúce informácie by nemali patriť do žiadneho zverejneného prejavu, a zvlášť nie do vyjadrení štátneho zamestnanca (bez ohľadu na to, v akom čase boli takéto vyjadrenia urobené). Vzhľadom na vyššie uvedené názory pani Pietruchovej je potrebné pripomenúť, že štátny zamestnanec je štátnym zamestnancom aj po jeho pracovnej dobe,” dodáva Vašečka.“Považujem za neprípustné, aby štátna zamestnankyňa, navyše vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca, verejne hrubo dehonestovala celonárodné podujatie zamerané na ochranu života človeka. Som presvedčený, že pani Pietruchová týmto zavádzajúcim a znevažujúcim vyjadrením dehonestovala humánne ciele Národného pochodu za život v Košiciach zakotvené v ochrane najzávažnejšieho ľudského práva na život a súčasne urazila účastníkov tohto podujatia,” píše Vašečka vo svojej interpelácií na ministra práce.

Vo svojej interpelácií sa preto ministra Richtera pýta:

1. Zvažujete v dôsledku viacerých zverejnených urážlivých, nepravdivých a pravdu skresľujúcich vyjadrení pani Pietruchovej a jej zjavnej neschopnosti rešpektovať opačný názor podniknúť nejaké kroky? Plánujete osobitným spôsobom riešiť verejné znevažovanie Národného pochodu za život uskutočneného v Košiciach dňa 22.09.2013 pani Pietruchovou, ktoré bolo zverejnené 21.09.2013 na webovej stránke http://blog.sme.sk/diskusie/2193684/4/20780613/Yes-we-can-be-Pride.ht ml#20780613?

2. Nehodláte vymeniť pani Pietruchovú vo funkcii riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za inú osobu, ktorá by bola vyváženejšia, objektívnejšia a dokázala by bez znevažovania rešpektovať pluralitu názorov?

 

TASR dnes informoval poslanec NR SR Richard Vašečka.

 

DISKUSIA k článku