Pápežov odkaz biskupom: ZOBUĎTE SA A BOJUJTE s rodovou ideologiou!

2,015
Kultúra života

V Anglicku väčšina katolíckych sirotincov bola zatvorená, kvôli novým protikresťanským zákonom. Dôvod je antidiskriminačný zákon o práve adopcií detí homosexuálnymi pármi. Teraz však hrozí, že v Anglicku bude prijatý zákon o povinnom zamestnávaní homosexuálov v náboženských skupinách a cirkvách v rámci "boja proti diskriminácii".
Zdá sa že Svätý Otec musel zasiahnuť a napomenul anglických biskupov z pasivity a slabého bojovania za kresťanské hodnoty.Rím 2.2.2010 – Pápež Benedikt XVI. vyzval katolíckych biskupov Anglicka a Welska, aby zastali pevný postoj proti navrhovanej legislatíve, ktorá je proti prirodzenému zákonu, a aby poukázali na morálne učenie katolíckej cirkvi voči schváleniu morálneho relativizmu.

Pápežové slová boli podľa médií namierené proti návrhu rovnosti - Equality Bill, ktorý podľa katolíckych biskupov prinúti cirkev porušiť svoje náboženské učenie o homosexualite, manželstve a kňazstve. Iní zasa hovoria, že pápež skôr naznačuje, aby biskupi zmenili svoju taktiku obrany, resp. aby zaviedli taktiku na obranu dogmatickej pravovernosti.

“Vaša krajina,” povedal pápež, “je známa svojím pevným odhodlaním zastávania rovnakých možností pre všetkých členov spoločnosti. Ale ako ste správne poukázali, vplyv niektorých zákonov, ktoré mali tieto ciele zabezpečiť, skôr uvalí nespravodliné obmedzenia na slobodu náboženských komunít, aby nemohli postupovať podľa svojho presvedčenia”.

“V niektorých ohľadoch je to však práve naopak – porušuje prirodzený zákon, na ktorom stojí rovnosť ľudí, a ktorý túto rovnosť zaručuje." Vyzval biskupov, aby reprezentovali katolícke morálne učenie v celej jeho úplnosti a obhajovali ho presvedčene.

Anglickí biskupi sú v Ríme kvôli “ad limina” stretnutiu – tradícii, podľa ktorej biskupi z celého sveta prídu do Ríma zodpovedať sa za svoje farnosti osobne pred pápežom. “Vernosť Evanjeliu v žiadnom prípade neobmedzuje slobodu ostatných – práve naopak, ponúka im slobodu cez pravdu,” dodal pápež.

Tieto komentáre sa interpretujú ako útok na návrh zákona Ľavicovej vlády. Podľa Damiána Thompsona (editor náboženského blogu Daily Telegraph/denný telegraf a taktiež redaktor novín Catholic Herald/Katolícky ohlas) pápežove slová sa nemôžu vysvetľovať tak jednosmerne. “V istom zmysle,” vyjadril sa, “katolíckym biskupom vyhovuje vysvetlenie celého príhovoru ako proti zákonu rovnosti, a keďže ešte nie je zákonom, nemôžu byť kvôli nemu penalizovaní.

“Ale Vatikán nemá kladný postoj k biskupom, ktorí povoľujú adopčným centrám vo svojich diecézach obnoviť svoju prevádzku podľa homosexuálnych pravidiel.

Thompsonove útočné komenty na účet centier pre adopcie sa odvolávajú na fakt, že anglickí biskupi v poslednej dobe urobili len málo na záchranu prevádzky katolíckych adopčných centier pod novo-existujúcim proti-diskriminačným zákonom. Z pôvodného britského systému, pozostávajúceho z kedysi-pôsobivých katolíckych adopčných centier, zostalo len málo. Veľa centier sa buď zatvorilo alebo sa oficiálne oddelilo od cirkvi kvôli zavedeným reguláciám vzhľadom na sexuálnu orientáciu, ktorá povoľovala adopciu detí homosexuálnymi partnermi.

Ďalší kritici interpretovali pápežove slová ako zamierené na prevažne nekontrolovanú kultúru teologického rozporu katolíckej cirkvi v Británii.
Znovu opakujúc svoj dlhodobý postoj proti morálnemu a kultúrnemu relativizmu, pápež Benedikt povedal, “V sociálnom prostredí ktoré podporuje vyjadrenie rôznych názorov na každú otázku, ktorá sa naskytne, je dôležité rozpoznať rozpor taký aký naozaj je a nemýliť si ho s uváženým príspevkom k vyváženej a širokosiahlej diskusii. Je to pravda zjavená cez Písmo sväté a tradíciu, tlmočenú cirkevným magistériom, ktorá nás oslobodzuje.

“Katolícka komunita vašej krajiny sa musí vyjadriť zjednoteným hlasom,” povedal pápež.

Na otázku dogmatickej pravovernosti, predošlý biskup Lancastera, Patrik O’Donohue, povedal v interview v roku 2008, že anglickí katolícki biskupi zlyhali v efektívnej reakcii na krízu adopčných centier, pretože boli „utlačení otvorene sa vyjadriť k tejto nákaze“ širokosiahleho rozporu v anglickej katolíckej cirkvi.

Hovoriac Dominikovi Basterovi z novín Zenit, biskup O’Donohue povedal: „Keď zlyháme vo svojej povinnosti hlásať pravdu viery, neodpyká si to len cirkev, ale trpí tým celá širšia spoločnosť“. Biskup O’Donohue bol jeden z mála biskupov, ktorý bojoval za udržanie adopčných centier pod svojou diecézou ako katolícke centrum. Vlastná rada sa mu však postavila proti. Neskôr kritizoval svojich anglických a welských spolu-biskupov za zlyhanie zjednotenia sa a nevyjadrenia sa k hrozbe kontroly sexuálnej orientácie.

Niektorí poukázali na kolaboráciu anglických biskupov so snahou zaviesť povinnú sexuálnu výchovu na všetkých školách, okrem nezávislých, vrátane náboženských škôl, a to vo všetkých ročníkoch. John Smeaton, riaditeľ Spolku pre ochranu nenarodených detí (SPUC) veľmi kritizuje kooperáciu katolíckej cirkvi so schémou, ktorá zabraňuje rodičom právo oslobodiť svoje deti od týchto vyučovacích hodín, ak sú deti staršie ako 15 rokov.

Smeaton sa vyjadril, že spolu so svojou manželkou odmietajú prispievať na každoročné zbierky v kostoloch na podporu Katolíckeho Vzdelávania (CESEW), ktoré sú organizované biskupmi. CESEW otvorila dvere katolíckych škôl pre Connexions, briskej štátnej organizácii, ktorá je poverená vládou, aby učila deti, že majú právo na potrat a antikoncepciu bez rodičovského vedomia a súhlasu.

CESEW tiež všeobecne podporuje plány vlády poskytnúť sexuálnu výchovu všetkým ročníkom; vláda priznala, že chce zakotviť pro-potratovú a pro-antikoncepčnú sexuálnu výchovu na školách, ktorá tiež propaguje homosexualitu ako “normálny spôsob života.”


Celé pápežové posolstvo pre anglickú cirkev najdete tu:
http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/25080.php?index=25080&po_date=01.02.2010&lang=en

DISKUSIA k článku