Tínedžeri potrebujú záujem rodičov, nie „núdzovú antikoncepciu“

1,944
Kultúra smrti

WASHINGTON, D.C., 3. december 2012 (Heritage Foundation) Nové programové vyhlásenie Americkej akadémie pediatrov (AAP) znepokojilo niektorých rodičov a lekárov – a právom.

Vyhlásenie pediatrom odporúča, aby poskytovali dospievajúcim pacientkám poradenstvo ohľadom niektorých z najbežnejšie používaných foriem „núdzovej antikoncepcie“ v USA. Obzvlášť sa odporúča, aby všetkým tínedžerkám bolo poskytnuté poradenstvo, dokonca aby sa im vopred predpísali recepty na „tabletky po“ s názvom Plan B a Plan B One-Step.

Tabletky Plan B majú podľa reklamy zabrániť tehotenstvu až 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku tým, že zabránia ovulácii. V niektorých prípadoch ale tieto lieky môžu potenciálne zabrániť uhniezdeniu už počatého embrya. A účinne tak spôsobiť potrat vo veľmi skorom štádiu tehotenstva.

Rodičia sa veľmi zaujímajú o lekársku starostlivosť, ktorá sa dostáva ich maloletým deťom. Je tomu tak najmä vtedy, keď sa rozhoduje o závažných veciach, akým je potenciálny potrat. Minulý rok odmietlo americké Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb povoliť predaj tabletiek Plan B bez predpisu maloletým, ktorí majú menej ako 17 rokov. Prezident Obama chválil toto rozhodnutie, výslovne vnímajúc záujem rodičov o lekárske rozhodnutia, ktoré sa týkajú ich neplnoletých detí.

Zdá sa, že programové vyhlásenie AAP z decembra 2012 je voči takejto angažovanosti zo strany rodičov ľahostajné. Vyhlásenie vyzýva pediatrov, aby poskytovali poradenstvo ohľadom použitia núdzovej antikoncepcie „všetkým tínedžerkám“. Majú im tiež vopred vypísať recept na lieky typu Plan B, aby tak mohli užiť tieto lieky „čo najskôr“ po nechránenom sexe. Obmedzujú tak možnosť, aby boli rodičia zapojení do tohto rozhodnutia.

Namiesto obhajovania univerzálneho poradenstva a vopred predpísanej núdzovej antikoncepcie pre dospievajúcich by AAP a iné podobné organizácie mali podporovať prístupy, ktoré fungujú. Sami dokonca v programovom vyhlásení uznávajú, že nie je dokázané, že by poradenstvo a vopred predpísaná núdzová antikoncepcia znižovali mieru tehotenstiev u tínedžeriek.

Ukázalo sa, že programy ktoré podporujú zdržanlivosť a vyhnutie sa tak sexuálnym rizikám, majú pozitívny vplyv na rozhodnutia tínedžerov odložiť nástup sexuálneho života. Podobný záver preukazujú údaje na webovej stránke nadácie Heritage Foundation FamilyFacts.org. U tínedžerov, ktorí pravidelne trávia čas so svojimi rodičmi a diskutujú s nimi o spoločenských a morálnych dôsledkoch sexuálnej aktivity, je menej pravdepodobné, že budú mať sex.

Okrem toho si dospievajúce dievčatá zaslúžia byť informované o vážnych následkov skorej sexuálnej aktivity. Sexuálne aktívne tínedžerky sú viac náchylné na depresiu a majú sklony k horším výsledkom v škole. Dievčatá, ktoré začínajú so sexom skôr, majú tendenciu vystriedať počas života viac sexuálnych partnerov než ženy, ktoré sú zdržanlivé až do ranej dospelosti.

Snáď ešte viac znepokojujúci je názor AAP, že dokonca pediatri s výhradami voči liekom typu Plan B majú „povinnosť informovať svojich pacientov o možnosti relevantnej, legálne dostupnej zdravotnej starostlivosti, voči ktorej majú výhrady. Majú tiež morálnu povinnosť odporučiť pacientov iným lekárom, ktorí im tieto lieky poskytnú a informujú ich o spomínaných službách.“

Právo lekárov vykonávať prax podľa svojho vnútorného mravného a náboženského presvedčenia, najmä v prípadoch, kde môže nastať potrat, uznávajú mnohé federálne zákony a súdne rozhodnutia. Rodičia a lekári, v skutočnosti všetci ľudia, by si mali klásť otázku, čo je motiváciou za podobnými programami a vyhláseniami. Takými, ktoré ignorujú vplyv rodičov, ktorí sa zapajajú do života svojich detí v puberte. Takých, ktoré obetujú právo na výhradu vo svedomí jednotlivcov na oltári liberálnej sexuálnej agendy.

DISKUSIA k článku