Vysoká komisárka OSN chce práva pre LGBT

1,695
Kultúra smrti

NEW YORK, 19. október  (C-FAM) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navanethem Pillayová sa nebojí kontroverzných diskusií. Členské štáty OSN opakovane podali sťažnosť na návrh zaradiť sexuálnu orientáciu a rodovú identitu do medzinárodného práva. Komisárka však odmieta ustúpiť a túto problematiku považuje za prioritnú.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) sa naďalej pokúša zahrnúť práva lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT) do ľudských práv. Stratégia úradu spočíva v presadzovaní týchto práv v rámci systému OSN a vo vydávaní krátkych publikácii pre verejnosť.

Najnovšia publikácia All human beings are born free and equal in dignity and rights (Všetci ľudia sa rodia slobodní a seberovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv) naznačuje päť „kľúčových právnych povinností pre štáty, s ohľadom na ochranu ľudských práv LGBT osôb“. Tie by si podľa OHCHR mali členské štáty OSN plniť. Medzi tieto záväzky patrí: ochrana jednotlivcov pred násilím z homofóbnych alebo transfóbnych pohnútok; predchádzanie utrpeniu, krutosti a nehumánnemu či ponižujúcemu zaobchádzaniu s LGBT osobami; dekriminalizácia homosexuality; zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity; rešpektovanie slobody prejavu a pokojného zhromažďovania.

V predslove publikácie vysoká komisárka OSN opakovanie zdôrazňuje, že uznanie sexuálnej orientácie a rodovej identity v medzinárodnom práve si nevyžaduje, aby boli vytvorené nové zákony.

OHCHR napriek tomu vyzýva, aby krajiny podstatne upravili svoje zákony. Tieto zmeny okrem iného zahŕňajú anulovanie všetkých zákonov, ktoré zakazujú pohlavné styky dospelých osôb rovnakého pohlavia, vytvorenie špeciálnych oddielov a mechanizmov na ochranu LGBT osôb pred násilím a rozšírenie privilégií, ktoré vyplývajú z inštitúcie manželstva aj pre páry rovnakého pohlavia.  

Publikácia, ktorá na internete vyšla v septembri, prichádza po nepriaznivom období pre práva homosexuálov.

Na valnom zhromaždení OSN, ktoré sa uskutočnilo minulý rok na jeseň, sa počas plenárneho zasadnutia tejto problematike nevenovala veľká pozornosť. Vysoká komisárka bola dokonca prísne pokarhaná Organizáciou islamskej spolupráce  za to, že túto problematiku minulý rok spomenula.

Diplomati z krajín, ktoré zastávajú tradičné hodnoty a sociálne opatrenia, zabránili tomu, aby návrh zákona uznať práva pre LGBT osoby na valnom zhromaždení prešiel. Zástancovia tohto návrhu zákona však získali podporu byrokratov OSN, a to najmä podporu generálneho tajomníka a úradu pre ľudské práva. To znamená, že práva LGBT budú naďalej v centre pozornosti delegátov, aj keď len zo strany byrokracie.

Na valnom zhromaždení OSN v roku 2008 vyjadrilo podporu návrhu zaradiť sexuálnu orientáciu a rodovú identitu do medzinárodného zákona 68 členských štátov, 60 štátov bolo proti a 64 štátov k tejto problematike ešte nezaujalo stanovisko. Hlas týchto štátov môže rozhodnúť.

DISKUSIA k článku