Sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg o "Arabskej jari"

1,392
Kultúra života
Istanbul 14. septembra (TK KBS/RV CZ) - Prvým plodom "Arabskej jari" bolo prevzatie vlády islamistami. Hoci slobodné voľby sú prvým krokom k demokratickej kultúre, je potrebné mať na pamäti, že demokracia môže byť zneužitá k legitimizácii krajných či fundamentalistických ideológii. Tak sa vyjadril sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg P. Miguel Ángel Ayuso Guixot, ktorý sa na pozvanie tureckej vlády zúčastnil na medzinárodnej konferencii na tému „Arabská jar a mier na Blízkom východe z moslimského a kresťanského hľadiska“. 
 
Ako poznamenal vatikánsky predstaviteľ v úvode svojho vystúpenia, turecká strana od nej očakávala, že bude uisťovať o podpore Svätej stolice zmenám na Blízkom východe a v Severnej Afrike. P. Ayuso Guixot však pripomenul, že už v januári tohto roku Benedikt XVI. formuloval obavy voči Arabskej jari. V zárodku tohto hnutia bol strach mladých ľudí o budúcnosť, nespokojnosť s biedou a nezamestnanosťou a tiež túžba väčšieho podielu na politickom a sociálnom živote. Navzdory počiatočnému optimizmu však Arabská jar viedla k násiliu a objavili sa obavy, že jeho cieľom je skôr zachovanie či prevzatie vlády než uznanie nezrušiteľnej dôstojnosti každého človeka a jeho základných práv, uviedol P. Ayuso Guixot, s odvolaním sa na pápežsky príhovor k diplomatickému zboru. 
 
Podľa vatikánskeho predstaviteľa je Arabská jar procesom, na ktorom je ešte potrebné pracovať: „Myslím si, že Arabská jar musí pokračovať v rozvíjaní demokratickej kultúry. To znamená rozvoj právneho štátu, v ktorom sú si všetci pred právom rovní, ale tiež rozvoj štátnych inštitúcií slúžiacich všetkým občanom. Rozvoj demokratickej kultúry si samozrejme vyžaduje nemálo času, úsilia, trpezlivosti a práce na poli vzdelania. Nutné je vyvarovať sa inštrumentalizácii náboženstva k vytváraniu rozdielov v spoločnosti. Rovnako nevyhnutná je sloboda vyznania, názoru a slova. Náboženská sloboda je základným ľudským právom. Je neprípustné, aby sa veriaci ľudia museli zriekať časti seba samých, svojej viery, preto, aby sa mohli stáť aktívnymi občanmi,“ uviedol v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg P. Ayuso. 
 

DISKUSIA k článku