V starnúcej Ázii vyzdvihujú potraty a antikoncepciu

1,600
Kultúra smrti

NEW YORK, 30. august 2012 (C-FAM)- Najlepší ázijskí demografi a členovia OSN sa tento týždeň stretli v Bangkoku, aby diskutovali o probléme starnutia v tejto oblasti. Napriek enormne nízkej pôrodnosti sa štvrtina príspevkov konferencie venovala hlavne potratom, antikoncepcii a reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu.

V dôsledku dlhotrvajúcej a extrémne nízkej pôrodnosti sa Ázia stala najrýchlejšie starnúcim kontinentom. Kvôli selektívnym potratom nenarodených dievčat vládne v Ázii najväčšia nerovnováha medzi pohlaviami. Tieto zákroky už majú na svedomí skoro 100 miliónov nenarodených žien. Na stretnutiach sa diskutovalo o tom, ako nízko ešte môže klesnúť pôrodnosť v tejto oblasti, ako zlepšiť kvalitu informácií a ich dostupnosť, o dôsledkoch sťahovania a urbanizácie a tiež o pracovnej sile a zamestnanosti.

Napriek týmto skutočnostiam sa až 22 príspevkov, čo je takmer štvrtina, zaoberala reprodukčným a sexuálnym zdravím. Ich hlavnou témou boli rozhodujúce faktory pri výbere antikoncepcie, riskantné správanie v oblasti reprodukčného zdravia, vyhliadky sexuálneho zdravia či práva žien v oblasti reprodukcie. Menej než polovica príspevkov sa zaoberala chudobou a štyri sa venovali problematike zdravia detí.

Štúdia odborníčky z výskumného inštitútu RAND a jej spolupracovníkov odhalila, že tam, kde vláda propagovala antikoncepciu, počet interrupcií značne stúpol. V bangladéšskom meste Matlab, ktoré sa stalo cieľom výskumu, sa pokúšali zistiť, či sa spoločenské konvencie môžu zmeniť tak, aby ľudia začali byť viac otvorení používaniu antikoncepcie. Štúdia uvádza, že medzi rokmi 1989 a 2008 počet interrupcií v jednej oblasti stúpol z 38% na 78,6% a v druhej sledovanej oblasti z 31% na 81,4%.

Shveta Kalyanwalová a Rajib Acharya z Rady pre populáciu uviedli dôvody v prospech tabletiek, ktoré vyvolávajú potrat, aby tak zmiernili negatívny postoj lekárov voči „domácemu potratu.“ Tvrdia: „Užitie tabletky Mifepristone a Misoprostol je bezpečný, efektívny, prijateľný a neinvazívny spôsob, ako ukončiť tehotenstvo v skorom štádiu. Táto alternatíva predstavuje viac bezpečných potratov pre krajiny, ako je napríklad India, kde sa síce potraty vykonávajú legálne už 40 rokov, ale kde sú vo väčšine prípadov vykonávané neodborne a často nekvalifikovanými osobami. Čaká nás ale ešte veľa práce, aby sa postoj kvalifikovaných odborníkov k tejto alternatíve zmenil.“

Deepti Singhová, Srinivas Goli a Sulabha Parasuramanová z Medzinárodného inštitútu pre populačné vedy (IIPS) v Bombaji prezentovali svoje zistenia „podporením hypotézy, že ženy, ktoré idú opakovane na potrat sú hlavne tie, ktoré túžia po synovi a s vyšším socioekonomickým postavením,“ a ďalej, „opakované interrupcie sú častejšie u mladších žien, ktoré uprednostňujú syna a sú z lepších socioekonomických pomerov.“ Riziko opakovaného potratu bolo trikrát vyššie u vysoko vzdelaných žien než u nevzdelaných žien.

Sushanta Banerjee z neziskovej organizácie Ipas, zameranej na reprodukčné zdravie žien, viedol osvetovú kampaň, aby sa „rozšírila vedomosť a povedomie žien o potratoch vo vidieckych oblastiach Bihar a Jharkhand,“ a to pomocou plagátov na stenách a pouličného divadla. Organizácii Ipas sa podarilo oboznámiť ženy so skutočnosťou, že potraty sú legálne. Väčší problém však mali s tým, aby ženy tento zákrok vnímali pozitívne. Sushanta Banerjee dodáva: „Z ich postoja vyplýva, že na to, aby sa zmenili normy v spoločnosti, je potrebný dlhší čas.“

Výkonný riaditeľ Populačného fondu OSN doktor Babatunde Osotimehin na konferencii povedal: „Chudobní, vidiecke a etnické menšiny a mládež majú omnoho ťažší prístup k službám v oblasti reprodukčného zdravia,“ a dodáva, „taktiež sa im nedostáva dostatočné množstvo antikoncepcie.“ Túto myšlienku nedávno vývojoví experti označili ako zle definovaný a chabý ukazovateľ rozvojových investícií.

Stretnutie Ázijskej populačnej asociácie (APA) prebieha každý rok. Zatiaľ sa konalo dvakrát.

 

DISKUSIA k článku