Filipíny: Kontroverzným univerzitám sa odníme status katolíckych škôl

1,563
Kultúra života

MANILA, Filipíny, 20. august 2012 (LifeSiteNews.com) – Konferencia katolíckych biskupov Filipín minulý týždeň varovala, že katolíckym školám, ktoré sa nebudú pridržiavať učenia cirkvi, bude odobrané pričlenenie k cirkvi.

„Ak sme katolícka škola, nemali by sme učiť nič v protiklade s oficiálnym učením cirkvi,” povedal arcibiskup Jose Palma, prezident Konferencie katolíckych biskupov Filipín pre CBCP News, oficiálny spravodajský orgán konferencie.

Arcibiskup Palma, hlava arcidiecézy Cebu, zdôraznil, že rodičia, ktorí posielajú svoje deti do katolíckych škôl, očakávajú, že školy budú verné učeniu cirkvi. „Dúfajú, že sa ich deti budú učiť katolícku náuku a tiež dostanú katolícku formáciu. Bolo by protirečením, keby sme ich bombardovali myšlienkami, ktoré sú proti oficiálnemu učeniu Katolíckej cirkvi.”

Konflikt vznikol medzi obranou tradičnej filipínskej morálky a vládnym natláčaním povinnej sexuálnej výchovy do škôl. Ďalším problémom je taktiež kontroverzný Zákon o reprodukčnom zdraví, podľa ktorého by antikoncepcia mala byť dotovaná. Arcibiskup Palma poznamenal, že učitelia v niektorých katolíckych školách sa už postavili na stranu vlády.

Skoro 200 profesorov na univerzite Ateneo De Manila, katolíckej škole vedenej jezuitmi, podporilo cirkvou odmietaný reprodukčný zákon po tom, ako 6. augusta vo vláde prešiel návrh ukončiť 14-ročnú diskusiu o tomto zákone.

Biskup Leandro Medroso, predseda Biskupskej komisie pre kanonické právo Konferencie katolíckych biskupov Filipín, varoval, že profesori môžu byť prepustení.

 „Toto sa musí vyšetriť. Prvý zákon kanonického práva v tejto otázke je, že nedovolíme učenie, ktoré je v rozpore s oficiálnym učením cirkvi,” povedal pre cirkevné rádio Veritas. „Ak je tu niekto, kto dáva nariadenia proti učeniu cirkvi, potom sa to má okamžite vyšetriť.”

Vedenie univerzity ujasnilo, že napriek postoju niekoľkých učiteľov sa škola podriaďuje oficiálnemu učeniu cirkvi podľa Konferencie katolíckych biskupov Filipín.

Biskupi poukazujú na rozhodnutie Vatikánu z 21. júla o odňatí katolíckeho statusu ultraliberálnej pápežskej katolíckej univerzite v Peru, pretože jej postoje „neboli v súlade s náukou a morálkou cirkvi” a odmietala ich zmeniť. Vatikán od roku 1990 vyzýval univerzitu, aby sa zreorganizovala podľa cirkevného učenia a vo februári jej dal ultimátum prispôsobiť sa požiadavkám obnovenia cirkevného dohľadu do 8. apríla.

Školská správa odmietla ultimátum s tvrdením, že obe strany boli „v slepej uličke”. Škola vraj naďalej bude používať slová katolícka a pápežská „tak dlho, ako to bude považovať za vyhovujúce.”

Arcibiskup Palma poznamenal, že Konferencia katolíckych biskupov Filipín dúfa, že dialóg s kontroverznými učiteľmi v katolíckych školách bude pokračovať. Dodáva však, že môžu prijať aj ďalšie opatrenia.

„V niektorých prípadoch si s učiteľmi najprv pohovoríme, pretože môžu nesprávne chápať, čo sa považuje za výhradu vo svedomí alebo akademickú slobodu,” povedal Palma. „Učitelia by mali byť v dôslednej zhode s povahou svojho povolania, čo je objasňovať a učiť katolícku náuku. Mali by si byť vedomí, aké dôležité je ich poslanie a ich misia, čo je samozrejme odovzdávať katolícke učenie.” 

DISKUSIA k článku