Potrat kvôli zlej ekonomickej situácii

1,509
Kultúra smrti

LONDÝN, 14. august 2012 (LifeSiteNews.com) – Podľa prieskumu spoločnosti rozvoja trhu celosvetová ekonomická kríza ovplyvňuje rozhodnutie o potrate u čoraz väčšieho počtu žien. Približne pätina pracovníkov v oblasti medicíny potvrdila, že sa tak deje práve z finančných dôvodov. 

17% opýtaných medikov potvrdilo nárast pacientiek, ktoré požadovali ukončenie tehotenstva výhradne kvôli finančným ťažkostiam. 54% medikov tvrdí, že najvačší nárast bol zaznamenaný u žien vo veku 26-35 rokov. Ďalších 23% tvrdí, že nárast je u skupiny slobodných a bezdetných žien a nakoniec 21% hovorí, že nárast zaznamenala skupina žien žijúcich v partnerstve, pričom už majú jedno až tri deti. 

34% všetkých opýtaných medicínskych pracovníkov tvrdí, že ženy „odkladajú“ tehotenstvo, kým sa ich finančná situácia nezlepší.

Tieto závery sú potvrdené aj skúmaním ruských demografov. Na základe svojich zistení sa obávajú, že momentálny nárast v dlhodobo nízkej pôrodnosti nebude mať veľký význam, keď sa ešte viac žien rozhodne pre potrat práve z finančných dôvodov. http://www.lifesitenews.com/news/international-life-and-family-roundup1 . 

Hoci pro-life pozorovatelia nemajú na túto situáciu žiadny argument, spochybňujú reakciu lekárov, ktorí podporujú potrat z finančných dôvodov.

Anthony Ozimic, vedúci komunikácie pre Spoločnosť na ochranu nenarodených detí, vyhlásil, že autority ako sú lekári svojím kladným postojom k potratu ako riešeniu finančných ťažkostí vysielajú hlboko negatívny odkaz kultúre.

„Ak sa aj naďalej bude šíriť presvedčenie, že ženy by mali ísť na potrat, alebo stále odkladať tehotenstvo kvôli finančnej neistote, západná kultúra bude pokračovať vo svojom morálnom a demografickom poklese,“ komentuje Ozimic.

Británia by mala nasledovať príklad ostatných európskych krajín, ktoré ponúkajú finančné, daňové a iné stimuly, aby tak dopomohli k zvýšeniu finančnej istoty rodín a povzbudili páry k sobášom a výchove detí. Miesto toho je však predstavovaný mýtus o „ideálnych“ ekonomických podmienkach vhodných pre založenie rodiny. V skutočnosti však takéto podmienky nikdy nenastanú a európska pôrodnosť bude naďalej klesať.

„Zatiaľ čo je pri plánovaní rodiny nevyhnutná obozretnosť, optimálne ekonomické podmienky pre výchovu detí sú zavádzajúce.“

Ozimic potvrdil, že zákon technicky nepovoľuje potrat z finančných alebo „sociálnych“ dôvodov. Lekári však majú podľa neho príliš veľkú voľnosť pri rozhodovaní, ktoré faktory v živote ženy predstavujú hrozbu pre jej duševné zdravie.

Toto tvrdenie sa potvrdzuje v súdnych prípadoch aj napriek rozsiahlemu výskumu, ktorý dokazuje, že potrat má vážny a dlhodobý vplyv na duševné zdravie žien. Taktiež psychiatri začínajú mať pomerne skeptický názor na existenciu výhod potratu. http://www.lifesitenews.com/news/new-study-says-pregnancy-is-safe-even-beneficial-for-women-recovering-from/

DISKUSIA k článku