Arcibiskup Zvolenský: Nárast ľudí bez vyznania by nás mal motivovať

128
Neutral

Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský sa poďakoval všetkým, ktorí sa prihlásili k svojmu vierovyznaniu. Uviedol to vo štvrtok po tom, čo Štatistický úrad SR zverejnil ďalšie výsledky z vlaňajšieho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Týkali sa aj náboženského vyznania.

„Veriaci týmto spôsobom vyjadrujú svoju prítomnosť v spoločnosti, ktorú utvárajú v duchu hodnôt svojho vyznania. Práve náboženská viera mnohých motivuje, aby obetavo pôsobili v oblasti charity, zdravotníctva, školstva a v ďalších priestoroch – na zveľadenie spoločného dobra,“ povedal Zvolenský. Konkrétne výsledky sčítania vnímajú podľa jeho slov aj v kontexte okolností, ktoré ho sprevádzali, teda pandemickej situácie a nového, elektronického spôsobu získavania údajov.

„Z hľadiska záznamov, ktoré cirkev vedie v matrikách pokrstených, môžeme konštatovať, že sme za ostatných desať rokov zaznamenali stabilný, dokonca mierne rastúci trend – tak v rímskokatolíckom, ako aj v gréckokatolíckom obrade. Jediný rok, v ktorom počet katolíckych krstov výraznejšie poklesol, bol práve rok 2020, poznačený výraznými pandemickými obmedzeniami,“ skonštatoval Zvolenský.

Na základe údajov za desať rokov založené na matričných záznamoch farností vyplýva, že dve tretiny detí, ktoré sa rodia na Slovensku, sú následne pokrstené. „Čo sa týka vyššieho počtu ľudí, ktorí vyplnili kolónku „bez vyznania“, iste to odráža sekularizáciu spoločnosti. Pre veriacich je to v každom prípade motivácia intenzívnejšie evanjelizovať, aktívne žiť svoju vieru,“ povedal Zvolenský. Zároveň zdôraznil nádej, že pandemická situácia, ktorá vážne zasiahla život cirkví na Slovensku, sa zlepší, a opatrenia konečne umožnia, aby sa návštevy chrámov a vysluhovanie sviatostí vrátili do normálnych koľají.

Najviac, až 55,8 percenta obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše šesť percentuálnych bodov. Z hľadiska početnosti potom nasleduje evanjelické s 5,3 percentami (287.000) a gréckokatolícke so štyrmi percentami (218.000). Štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 percenta). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako jedno percento. Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 percenta, uviedlo, že je bez náboženského vyznania.

DISKUSIA k článku