„Nebezpečné “ misionárky v Indii

106
Kultúra smrti

Účty Kongregácie misionárok lásky v Indii sú od 1. januára zablokované. Rád založený Matkou Terezou z Kalkaty sa stal jednou z obetí nových reštriktívnych zákonov, ktoré postihli kresťanské organizácie pôsobiace v krajine. Mnohí vplyvní politici totiž považujú ich aktivity za hrozbu pre štát. Prečo?

Hoci v Indii žije približne 24 miliónov kresťanov, tvoria iba 2 % tamojšej populácie. Na jednej strane sú sestry oceňované pre svoju charitatívnu činnosť. Prevádzkujú mnoho nemocníc, kliník, útulkov, sirotincov, škôl a škôlok, ktoré zostávajú otvorené pre vyznávačov všetkých náboženstiev. Na druhej strane však práve toto znepokojuje úrady, pretože porušuje hinduistický kastový systém tým, že dalitov alebo príslušníkov nižších kást, tzv. nedotknuteľných, považuje za rovnocenných s predstaviteľmi vyšších kást.

Kým v krajine dominoval Indický národný kongres, ktorý sa riadil myšlienkami Mahátmu Gándhího, nebol to problém. Od roku 2014 je však pri moci Indická ľudová strana (BJP), v ktorej majú značný vplyv hinduistickí fundamentalisti. Podľa nich kresťanstvo so svojou antropológiou (ktorá považuje všetky ľudské bytosti za Božie deti obdarené rovnakou nekonečnou dôstojnosťou) podkopáva základy hinduistického náboženstva a tisícročnej sociálnej štruktúry.

V tomto však majú pravdu a kresťania nemajú inú možnosť než ísť proti prúdu aj za cenu prenasledovania a obetí, pretože kresťanstvo naozaj „podkopáva“ základy nielen hinduistického, ale aj moslimského a každého iného náboženstva tak, ako Pravda podkopáva základy nepravdy.

Ak teda prevládne takýto reštriktívny výklad nového zákona, potom sa starostlivosť, ktorú misionárky lásky preukazujú sociálne vylúčeným, zmení na trestnú činnosť.

DISKUSIA k článku