Gender

Používajte ´preferované zámená´, lebo inak ...; tvrdá gender politika na univerzite

93
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Biskupi diecéz Fargo a Bismarck sa vyslovujú proti navrhovanej "gender politike", na základe ktorej by sa od každého študenta, vyučujúceho, ba aj návštevníka University of North Dakota (UND) vyžadovalo používať preferované zámená a oslovovanie podľa vybranej gender (rodovej) identity, inak bude čeliť následkom.

Tí, čo by navrhované pravidlá nedodržiavali alebo by ich porušovali, riskujú vylúčenie zo školy a zo študentského kampusu. Navrhovaná politika ukladá škole za povinnosť zabezpečiť študentom v rámci kampusu ubytovanie, ktoré je "v súlade s ich gender identitou a ich vyjadrením" a zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel aj v šatniach a na toaletách. UND sídli v Grand Forks, navštevuje ju 13.780 študentov a pracuje tu 2.500 zamestnancov.

Christopher Dodson, výkonný riaditeľ a predseda North Dakota Catholic Conference, ktorý zastupuje obidve diecézy, sa vyjadril, že spomínaný návrh nie je v súlade s Ústavou. Dodson v liste z 21. októbra 2021, adresovanom Jennifer Rogersovej, ktorá má na škole na starosti túto politiku, napísal: "Uznávame, že s každým sa má zaobchádzať s úctou a že úlohou univerzity je zabezpečiť adekvátne prostredie na štúdium. Tento návrh sa však vymyká akýmkoľvek administratívnym úlohám a povinnostiam školy; vyžaduje totiž akceptovanie gender ideológie a používanie takého jazyka, ktorý porušuje slobodu prejavu a náboženské práva. Znepokojuje nás najmä to, že pre študentské organizácie neexistujú žiadne výnimky. Všelijakým bratstvám a klubom študentiek poskytujete obmedzené výnimky, no nie študentským organizáciám. To znamená, že UND bude od študentských organizácií žiadať, aby používali preferované zámená, aby akceptovali rod podľa výberu dotyčnej osoby a odmietali binárne chápanie rodu a to aj napriek tomu, že je to v priamom rozpore s ich náboženským presvedčením. Študenti, ani zamestnanci nestrácajú prechodom cez bránu štátnej univerzity práva, ktoré im zaručuje Prvý dodatok Ústavy USA, ktorý je stále platným ústavným zákonom. Navrhovaná politika Univerzity teda znamená neústavné vynucovanie nechceného spôsobu vyjadrovania, ako aj vynucovanie špecifického názoru."   

Z konferencie, ktorá sa konala 10. januára 2022 poslali druhý list, tentoraz rodičom študentov katolíckych stredných škôl, v ktorom vyjadrili svoje obavy. Tento návrh univerzitnej politiky vyvolal podľa Star Tribune znechutenie aj u starostu Grand Forks, Brandona Bochenskeho, ktorý sa na fb stránke vyjadril, že je to ako "pľuvanec do tváre všetkého, v čo veríme" a nazval to "smutným dňom pre jeho alma mater". Počas 45-minútovej tlačovej konferencie nazval prezident UND Andrew Armacost Dodsonov príspevok "užitočným". Pri ďalšej revízii politiky školy sa ním bude zaoberať, pretože Dodson prišiel s dôležitým ústavným problémom, ktorému sa treba "náležitým spôsobom" venovať. Bývalý brigádny generál a dekan Air Force Academy na dôchodku Armacost však zámer navrhovanej politiky aj tak zastával, pretože sa vraj "snaží podporiť našich LGBT členov, ako aj transgender a nebinárnych členov, aby sa im dostalo vzdelanie na rovnakej úrovni ako všetkým ostatným".

Čo sa týka ubytovania pre takýchto študentov Armacost podotkol, že všetci študenti majú možnosť požiadať o výmenu spolubývajúceho z akýchkoľvek dôvodov. Dodson dodal, že Konferencia zdieľa so školou túžbu vytvoriť pre študentov adekvátne prostredie na štúdium, no návrh tejto politiky "presahuje všetky medze".

 

John T. Folda je biskupom diecézy Fargo a David D. Kagan je biskupom diecézy Bismarck

 

DISKUSIA k článku