Planned Parenthood

Potratové kliniky chcú stále predávať časti potratených bábätiek, alebo ich hádzať do koša

83
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Potratárske zariadenia v US štáte Ohio sa bránia novému zákonu, ktorý od nich vyžaduje, aby potratené bábätká spaľovali alebo im zaistili pohreb. Celkove päť z týchto zariadení uviedlo, že takáto požiadavka je pre nich príliš "finančne náročná". The American Civil Liberties Union (ACLU/Americká únia občianskych slobôd) zahájila súdny proces proti požiadavkám nového zákona štátu Ohio v súvislosti s manipuláciou s telíčkami potratených bábätiek.

Hovorkyňa ACLU Freda Levensonová tvrdí, že "tento zákon a jeho realizačné nariadenia sú mimoriadne finančne náročné - a v mnohých ohľadoch nemožné uskutočniť." Propotratová organizácia tiež tvrdí, že tento zákon znamená aj to, že ženy budú musieť čakať na potrat dlhšie. ACLU tvrdí aj to, že "je veľmi drahé zabezpečiť kremáciu alebo pohreb len pre malé ´zbierky´ buniek; tento zákon sa totiž vzťahuje aj na blastocyty (skoré vývojové štádium embrya), malé množstvo buniek alebo na embryo. 

V apríli minulého roka bolo uplatňovanie tohto zákona dočasne blokované, pretože sa čakalo na finalizáciu pravidiel Ministerstvom zdravotníctva štátu Ohio, ktoré napokon vyšli 30. decembra 2021. Hovorkyňa SPUC uviedla: "Odmietnutie poskytnutia kremácie alebo pohrebu potratených bábätiek nie je žiadnym prekvapením, nakoľko potratársky priemysel popiera, že by nenarodené bábätká boli ľuďmi - neúctivo ich nazýva zhlukmi ´buniek´. To, ako sa narába s ľudskými bytosťami pri ich smrti len odzrkadľuje spôsob, ako sa s nimi narábalo za života. Potratené deti nie sú medicínskym odpadom. Úmyselná a zlovoľná zaslepenosť potratárskeho priemyslu ide ruka v ruke s anti-life názorom a postojom, ktorého výsledkom sú milióny zabitých bábätiek každý rok. Aj keď nový zákon Ohia nezabráni v zabíjaní nenarodených, aspoň zdôrazní skazenosť a bezcitnosť priemyslu, stavajúceho na smrti a na zneužívaní slabých a neistých matiek"

 

DISKUSIA k článku