Farár Kuffa v otvorenom liste premiérovi Hegerovi "neznásilňujte naše svedomie!"

858
Kultúra života

Žákovce, 8.12.2021
VEC:
Možnosť zvýšenia zaočkovanosti – pomoc pre určitú skupinu nezaočkovaných

Vážený pán premiér,
Dňa 21.12.2020 vydala Kongregácia pre náuku viery „ Nôtu o morálnosti použitia vakcín proti COVID-19“, ktorú preskúmal a schválil aj pápež František.

Sú v nej uvedené podmienky, za ktorých je dovolené z morálneho hľadiska použiť aj tie – nie eticky bezchybné vakcíny – proti COVID-19, u ktorých sa použili bunkové línie z umelopotratených ľudských plodov, v ich výskumom a výrobnom procese ( ľudovo: pri vývoji alebo výrobe alebo testovaní ), avšak je to podmienené – len za predpokladu opozície tejto praxi zo strany tých, ktorí ich používajú. Takto to uvádza dokument. A práve takéto vakcíny my na Slovensku máme.

Tento pápežom schválený dokument teda:
1. Nikoho povinne nenúti dať sa zaočkovať takými vakcínami.
(Uvádza, že to nie je naša morálna povinnosť, iba naša morálna možnosť.)

2. Nikomu nedovoľuje takéto vakcíny iným povinne vnucovať.
(Zakazuje nútenie do takého zaočkovania.)

3. Nikomu nezakazuje takéto vakcíny odmietať z dôvodu svedomia.
(Dovoľuje takéto očkovanie odmietnuť.)

Prečo potom vo Vatikáne nariadili povinné očkovanie? Ponuka sa logická odpoveď: mali zrejme na výber aj eticky bezchybné vakcíny. A vtedy táto otázka svedomia mizne. Ináč by zrejme konali proti dokumentu, ktorý sami vydali.

Aké je východisko?
Vážený pán premiér, úctivo Vás týmto listom prosím, zabezpečte pre týchto ľudí, ktorí sú dnes stále nezaočkovaní – len z dôvodov svedomia – také vakcíny, ktoré sú pre nich eticky bezchybné, eticky bezproblémové. Takto to urobili napríklad aj v susednom Maďarsku. Zrejme cez ich „ ŠUKL“. Sú to napríklad vakcíny Sinopharm, ktoré tiež schválila organizácia WHO. Pri príprave týchto druhov vakcín sa namiesto živých ľudských buniek používajú zvieracie. Alebo týmto nezaočkovaným dovoľte úradne sa zaočkovať aj napr. v Maďarsku takými vakcínami, ktoré sú v súlade s ich svedomím. A táto výhrada vo svedomí u nich pominie, čím sa zvýši zaočkovanosť občanov SR.

 

Prekvapuje ma, že o takéto – eticky nezávadné vakcíny – doposiaľ nepožiadala naša cirkevná vrchnosť, ani žiaden člen vlády. Aspoň veriaci. Keďže som takúto ich snahu do dnes nezaregistroval, a keďže napätie enormne stúpa, rozhodol som sa teda požiadať o túto pomoc pre týchto ľudí ja. Preto Vám píšem tento list.

Vážený pán premiér ak sa Vám to podarí, títo nezaočkovaní, ale aj charakterní ľudia si Vás budú, preto určite vážiť. A budú Vám za to určite vďační. Hoci sa niektorý títo nezaočkovaní ľudia možno javia ako nezodpovední, opak je pravdou: Sú vysoko zodpovední. Veľmi dobre totiž vedia, že za hlas svojho svedomia sa budeme všetci zodpovedať predovšetkým Všemohúcemu Bohu.

Veď vďaka takýmto ľudom, pre ktorých je hlas ich svedomia viac, ako ich sloboda, alebo aj život, práve vďaka takým bola porazená fašistická a neskôr aj komunistická totalita. Každá, preto bola a bude porazená. Raz aj tá liberálna, ktorá sa nám tu už pomaličky a nenápadne natláča.

Už Vašim pokusom o zabezpečenie eticky bezproblemových vakcín dáte najavo tejto skupine nezaočkovaných ľudí, že rešpektujete aj ich svedomie a dôstojnosť. Ale aj v súlade s vyššie uvedeným dokumentom dáte tak verejne najavo výrobcom, ale aj ich objednávateľom, že nie všetky ich postupy sú morálne dobré, aj keby možno mali morálne dobrý cieľ. A že tu existuje určitá skupina ľudí, ktorá má záujem o eticky bezproblémové vakcíny. A iba o také. Iné odmieta.

Ak by sa Vám to aj nepodarilo presadiť, určite nedovoľte, aby sa niekto zneužitím hrubej sily, čo i len pokúsil znásilniť telo, rozum, aj dušu týchto ľudí, o čo sa márne a bezúspešne snažia už dlhšiu dobu niektorý naši bratia a sestry – liberálne zmýšľajúci.

Verím, že Vy tak nerobíte. Keby to urobil ktokoľvek, bol by to len začiatok jeho
morálnej prehry. Kto totiž nerešpektuje dobrý hlas svedomia, nerešpektuje Boží hlas. Nerešpektuje Boha. Bolo by to „ úradné“ schválenie začiatku novej totality: – tej liberálnej. Zapol by sa takto „samokanibalský“ mechanizmus, ktorý by v prvej fáze „zožral“ najprv mravne zásadových ľudí v našej spoločnosti. A naša spoločnosť by sa následne celá zrútila, ako most bez dobrej armatúry. Modlím sa, aby takýto scenár nenastal.

Tak toto je môj konkrétny návrh pomoci pre veľkú skupinu ľudí. Ktorý sú ešte dnes nezaočkovaný, len pre hlas svojho svedomia. Ale je to aj jeden z čestných spôsobov na zvýšenie zaočkovanosti na Slovensku a tým aj spôsob ako pomôcť všetkým ľuďom na Slovensku.

Ak človek nasleduje nezavinene aj svoje mylné svedomie, hriech nemá. Iba sa mýli. A Boh mu to aj tak započíta k dobru. S týmto som Vám napísal aj tento list.

S úctou
Marián Kuffa
Správca farnosti Žakovce

DISKUSIA k článku