Cardinal Sarah

Pri slovách kdl. Saraha o dôležitosti ticha sa vám zatají dych

779
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Kardinál Robert Sarah je úžasná osobnosť. Narodil sa v malej dedinke v africkej Guinei, do seminára pre maloletých sa dostal ako 12-ročný, vysvätený bol ako 24-ročný, biskupom sa stal vo svojich 34 rokoch a napokon ho v roku 2010 vymenoval za kardinála pápež Benedikt XVI. Doteraz slúžil ako prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí; do tejto pozície ho menoval v roku 2014 pápež František. 

Asi pred troma rokmi kdl. Sarah vydal knihu pod názvom The Power of Silence: Against the Dictatorship of Noise (Sila ticha: proti diktatúre hluku). Neskôr navštívil The University of St. Michael’s College v kanadskom Toronte a poskytol rozhovor o knihe. Okrem iného povedal: "Ticho nie je len obyčajným nerozprávaním sa. Ticho je hlbšie, pretože v každom z nás je veľký hluk. Aj v našich kostoloch je príliš veľa hluku. Nie sú teda miestom, kde by sme sa mohli stretnúť s Bohom - v tichosti. Ticho robí život podobnejším Bohu, pretože Boh je tichom. Hovorí v tichu. Stretávame sa s Ním v tichu. Ak teda zostávaš s Bohom, stávaš sa tichým." Za príčinu úpadku viery a náboženstva na Západe považuje kardinál práve nedostatok ticha:

"V západných krajinách už viac nie sú veriaci ľudia podľa mňa preto, lebo v jednom kuse rozprávajú. Nepoznajú ticho a preto ich viera ide dolu vodou. Ticho je v skutočnosti časom, v ktorom sa budujem ako ľudská bytosť vo vzťahu k Bohu. A bez Boha a bez ticha sme stratení ..."

"Západná spoločnosť je už zjavne stratená, pretože keď sa odstrihneme od Boha, sme stratení. Sme ako strom bez koreňov."

 

 

DISKUSIA k článku