LGBT

Bidenov ambasádor je bohatý aktivista LGBT, prepojený so ´surovým valcovaním náboženstva´

192
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Prezident USA Joe Biden si na post veľvyslanca vo Švajčiarsku vybral Scotta Millera, vedúcu osobnosť v The Gill Foundation (nadácia), ktorá obraňuje práva LGBT. Nadácia zakladá skupiny, ktoré štiepia kresťanské denominácie a ohrozujú náboženskú slobodu v USA. Millerovým sexuálnym partnerom je Tim Gill, aktivista a stratég LGBT, ktorý po voľbách v roku 2016 vyhlásil za cieľ svojho hnutia preniknúť do konzervatívnych štátov a "potrestať hriešnikov". Miller je bývalým finančným riaditeľom a spolu s Gillom spolupredsedom výboru riaditeľov Gill Foundation so základňou v štáte Colorado. 

Medzi kritikov práce nadácie patrí aj John Lomperis, riaditeľ United Methodist Inštitútu pre náboženstvo a demokraciu. 13. augusta Lomperis pre CNA uviedol, že Gill Foundation "už ďaleko presiahla len obyčajné podporovanie demokratických stránok tradičného demokraticko-republikánskeho politického sporu o civilnom predefinovaní manželstva". Nadácia preukázala extrémnu nevraživosť voči základnému právu na slobodu výhrady vo svedomí pre tých, čo morálne neschvaľujú zväzky osôb rovnakého pohlavia. Toto je od základu totalitárske a protiamerické. Opozícia Gill Foundation voči náboženskej slobode a ochrany práva na výhradu vo svedomí reprezentuje extrémistický postoj proti najvýznamnejším americkým tradíciam a najvyšším ideálom slobody a tolerancie a to bez ohľadu na skutočnosť, aké množstvo zavádzajúcich sloganov sa môže za nimi ukrývať." V súvislosti s Millerovým vymenovaním Lomperis poznamenal, že "o veľvyslancoch sa predpokladá, že budú reprezentovať to najlepšie z Ameriky a nie nevraživosť voči hodnotám viery, rodiny a slobody, ktoré práve robia Ameriku veľkou". 

Ak to potvrdí senát, Miller bude zároveň aj veľvyslancom Lichtenštajnska, kniežatstva s 38.000 obyvateľmi, v ktorom sa hovorí po nemecky. Sídlom US ambasády vo Švajčiarsku je hlavné mesto krajiny Bern, zatiaľ čo US misia pre medzinárodné organizácie sídli v Ženeve.

V roku 2014 Lomperis pre CNA uviedol, že Gill Foundation patrí do patronátnej siete LGBT aktivistických skupín, zapojených do čohosi, čo popisuje ako "surové prevalcovanie náboženstva". Nadácia spolupracuje s dedičom Arcus Foundation po miliardárovi Jonovi Strykerovi na "financovaní aktivít, zahŕňajúcich náboženstvo a hodnoty". Stryker´s foundation pomáha podporovať úsilie obmedziť náboženskú slobodu a podporuje protestantské, katolícke a moslimské skupiny, ktoré nepokladajú homosexuálne správanie a vzťahy za nemorálne; ich webstránky, prispievateľov a odvody z daní na ich činnosť. Lomperis ďalej priznáva, že ho hlboko znepokojuje "nedostatok etiky a integrity, s akým niektorí bohatí a zjavne liberálne zameraní darcovia navonok podrývajú americké protestantské denominácie, vrátane jeho vlastnej United Methodist Church tým, že zaplatia aktivistom, aby odtrhli tieto cirkvi od ich vlastných oficiálnych, historických doktrinálnych noriem a tým slúžili bezvýznamným bôžikom svetskej politickej agendy. Nekresťanské LGBTQ liberálne hnutie v bezohľadnom úsilí dostať čo chce tak oficiálne valcuje jednu protestantskú denomináciu za druhou a absolútne ho nezaujíma, koľko ľudí a vážených inštitúcií na tejto svojej ceste utýra a zničí." 

Pred voľbami v roku 2012 Catholic United poslali floridským kňazom list v ktorom sa píše, že katolícke kostoly sú monitorované z dôvodu údajnej ilegálnej politickej aktivity. Funkcionári floridskej biskupskej konferencie uviedli, že tento list je nepresný a chybný a ukázal sa len ako "pokus o umlčanie kňazov aby počas tohto volebného obdobia nehovorili o problémoch, týkajúcich sa Cirkvi". V apríli 2012 Catholics United a ich spojenci protestovali proti zrušeniu grantu Katolíckej kampani za rozvoj človeka, určený pre koloradskú skupinu, pomáhajúcu prisťahovalcom ´Companeros´. Z iniciatívy US biskupov sa zrušil grant, pretože spomínaná skupina si nárokovala členstvo v koalícii, podporujúcej legálne uznanie homosexuálnych vzťahov. Gill Foundation okamžite zareagovala tým, že tejto skupine poskytla grant vo výške 30.000 USD, zatiaľ čo Katolícky fond vzdelávania dostal iba 7.000 USD

V oznámení o Millerovej nominácii Biely dom popisuje Millera a Gilla ako "najväčších prispievateľov k LGBTQ rovnosti v celých dejinách, ktorí darovali milióny dolárov na dobrú vec". Miller uviedol Bidena v roku 2015 ako spíkra na OutGiving konferencii, ktorá sa koná za účasti majoritných darcov pre LGBT. Miller pochválil Bidena, prvého úradujúceho viceprezidenta za to, že deklaruje podporu ´manželstvám´ osôb rovnakého pohlavia, a nazval ho "skutočným priateľom a spojencom; prostredníkom zmeny pre LGBT komunitu". Vymenovanie Millera má údajne zaistiť "koniec diskriminácie LGBT Američanov" a "zákaz terapie konverziou/obrátením", ktorý by narobil starosti všetkým, ktorí príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, alebo rodovú zmätenosť berú ako neželanú a chcú sa z nej uzdraviť. Antidiskriminačný zákon, na základe ktorého sa ľudia s LGBT identitou stanú chránenou kategóriou obyvateľstva, predstavuje pascu nielen pre kresťanov, ale pre všetkých, čo majú námietky voči zväzkom osôb rovnakého pohlavia, ako aj pre tých, čo organizujú svadby. Podobná politika a z nej vyplývajúce zákony nútia aj katolícke adopčné agentúry k ukončeniu činnosti, pretože ako také už z princípu nemôžu umiestňovať deti do ´rodiny rovnakopohlavných párov´. 

Gill Foundation patrí ďalej medzi zástancov Civil Marriage Collaborative (civilné manželstvá), čo je bývalá nadácia Proteus. Táto organizácia pracovala na uznaní zväzkov osôb rovnakého pohlavia za manželstvá. Činnosť museli ukončiť v roku 2015 po tom, čo za 11 rokov minuli viac ako 153 miliónov USD na podporu rozličných US skupín, projektov a kampaní. CNA sa usiluje nadviazať kontakt s Millerom a Bielym domom, no nikto na nič nereaguje. Gill Foundation oznámila CNA, že sa nemá čo starať do osobných a politických aktivít jej členov. Millerov partner Gill pomáhal zmeniť politickú klímu v Colorade. Od roku 2000 úzko politicky spolupracoval so súčasným demokratickým guvernérom Colorada Jaredom Polisom a s miliardárskou dedičkou Pat Strykerovou, ktorej brat Jon založil Arcus Foundation. Gill vyhlásil "ťaženie" proti otvoreným kritikom LGBT, ktorí pracujú vo verejných funkciách. Vyhlásil, že chcú tvrdo ovplyvňovať aj ostatné štáty; že "sa chystajú potrestať skazených a hriešnych ľudí".

Kritici vyhlasujú, že to znamená robiť si terč z kresťanov a živnú pôdu pre konflikty, súvisiace s náboženskou slobodou, ktoré budú odôvodňovať striktnými antidiskriminačnými zákonmi. Pamätáme si napríklad cukrára Jacka Phillipsa z Colorada, ktorého obžalovali z toho, že odmietol piecť koláče na svadby homosexuálov a lesbičiek, ako aj na oslavy ´zmeny pohlavia/rodu". Spomenuli aj vyhrážanie sa podpálením pizza shopu v Indiane, v ktorom oznámili, že gay zákazníkov obslúžia, ale gay svadby neusporiadajú.

Švajčiarsko, miesto Millerovho budúceho pôsobenia, sa pripravovalo na referendum o uznaní alebo neuznaní zväzkov osôb rovnakého pohlavia za manželstvá. Švajčiarski biskupi v decembri kritizovali tento návrh: "Pojem ´manželstvo´ by sa nemal vzťahovať na žiadne spojenie medzi dvoma ľuďmi bez ohľadu na ich rod. Používanie tohto pojmu v takomto zmysle totiž navodzuje rovnosť, ktorá podľa nášho názoru nikdy nemôže existovať." 

Vo februári 2020 rozhodlo 63% voličov vo Švajčiarsku o prijatí antidiskriminačného opatrenia, ktoré sexuálnej orientácii pripisuje rovnakú právnu diskriminačnú ochranu ako má rasa a náboženstvo. 

 

 

DISKUSIA k článku