_xlarge.png

Cirkev nemôže požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia, pretože Boh ´nepožehnáva hriech´

435
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Na otázku: "Má Cirkev právomoc udeliť požehnanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia?" Kongregácia pre náuku viery (CDF) odpovedala: "Nie."

"Cirkev pripomína, že Boh sám nikdy neprestane požehnávať svoje deti, putujúce týmto svetom, pretože "sme pre Neho dôležitejší, než všetky hriechy, ktorých sa dopúšťame. Nemôže však požehnať, a ani nepožehná hriech: požehná len hriešnika, aby si uvedomil, že je súčasťou Božieho plánu lásky a nechal sa Ním zmeniť. V skutočnosti nás ´berie takých akí sme, no nikdy nás nezanechá takých akí sme´. Z vyššie uvedených dôvodov teda Cirkev nemá a ani nemôže mať moc požehnať zväzky osôb rovnakého pohlavia." 

 

Citujúc apoštolskú exhortáciu pápeža Františka Amoris Laetitia (AL) CDF uviedla, že aj "napriek existencii pozitívnych prvkov v takýchto vzťahoch, ktoré môžu byť cenné, nejestvuje absolútne žiadny oprávnený dôvod na to, aby sa homosexuálne zväzky pokladali za čo i len podobné, či vzdialene analogické s Božím plánom pre manželstvo a rodinu."

"Neexistuje žiadne oprávnenie udeliť požehnanie vzťahom, či partnerstvám, aj keď stabilným, ktoré v sebe zahŕňajú sexuálnu aktivitu mimo manželstva (to jest mimo nerozlučiteľného zväzku biologického muža a biologickej ženy, ktorí sú otvorení na odovzdávanie života), ako je to aj v prípade zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia." 

 

CDF ďalej objasňuje, že ich rozhodnutie a nariadenie "nevylučuje požehnanie jednotlivých osôb s homosexuálnymi sklonmi, ktoré však jasne prejavujú ochotu žiť verne podľa zjaveného Božieho plánu, ako ukladá náuka Cirkvi."  

"Deklaruje zákaz akejkoľvek formy požehnania, ktorá by inklinovala k uznaniu týchto zväzkov ako takých. V takomto prípade by totiž toto požehnanie nedokazovalo zámer zveriť tieto jednotlivé osoby do Božej ochrany a pomoci v zmysle spomenutom vyššie, ale by vlastne schvaľovalo a povzbudzovalo k rozhodnutiu o spôsobe života, ktorý nikdy nemôže byť uznaný za objektívne usporiadaný podľa zjaveného Božieho plánu."   

 

V nariadení a sprievodných poznámkach, obidvoch podpísaných pápežom Františkom, CDF neuviedla, odkiaľ pochádzala otázka, zvaná dubium. "Niektoré texty a plány obsahovali aj návrhy na požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia" a to najmä v súvislosti s istými nemeckými biskupmi, ktorí verejne hlasujú za možnosť požehnávania zväzkov osôb rovnakého pohlavia.  

 

DISKUSIA k článku