nocovidvax_1024_512_75_s_c1.jpg

US lekári v tzv. prednej línii požadujú schválenie ochrannej ´Vakcinačnej listiny práv´

108
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Keďže tlak na povinné očkovanie v Amerike narastá, rozhodli sa tzv. ´lekári v prednej línii´ (America´s Frontline Doctors/AFLDS) poskytnúť štátnym zákonodarcom nástroj na ochranu práv a dôstojnosti ich voličov, ktorí čelia takým neodbytným, nebezpečným a nepotrebným návrhom. “The Vaccine Bill of Rights” (VBOR/Vakcinačná listina práv) bola podľa vyhlásenia AFLDS zostavená z toho dôvodu, aby "štátna legislatíva mohla svojich voličov opätovne uistiť o ich právach na výhradu vo svedomí, zhromažďovanie a voľný pohyb".

AFLDS touto rezolúciou vyzýva jej čitateľov: "Teraz ste vyzbrojení nástrojmi na boj za vašu slobodu. TOTO JE VAŠÍM POSLANÍM." Zároveň všetkých naliehavo vyzýva aby kontaktovali svojich "štátnych zástupcov/poslancov, poslali im kópiu VBOR a naliehali na nich, aby spomínanú rezolúciu bezodkladne prijali". Na zjednodušenie celého procesu zasponzorovalo LifeSite Action Center v rámci platformy Hlas voliča celonárodný “Alert” (poplašný) systém, ktorý umožňuje voličom kontaktovať svojich štátnych zákonodarcov jediným jednoduchým úkonom, ktorým je odoslanie kontaktného formuláru. Tento systém automaticky spojí občana/voliča s jeho poslancom mailom a/alebo cez twitter, kde mu občan môže jediným kliknutím priamo odoslať svoj odkaz či správu. Môže sa s ním pochopiteľne spojiť aj telefonicky. 

Medzi prvými posudkami VBOR boli aj také, ktoré túto iniciatívu pokladajú vyslovene za aktualizáciu už existujúceho Ústavného zákona ako aj federálneho zákona, v širokej miere reflektujúcich uznanie medzinárodných noriem, zostavených v tzv. Norimberskom kódexe z roku 1947 (súbor etických princípov výskumu pre experimentovanie na ľuďoch; jeden z výsledkov norimberského procesu na konci druhej svetovej vojny - súdnych procesov, rozsudkov a popráv nacistických lekárov, ktorí uskutočňovali smrtiace experimenty na vojnových zajatcoch bez ich súhlasu). Prvý a najrozsiahlejší princíp tohto Kódexu stanovuje prísne podmienky zabezpečenia dobrovoľného súhlasu vrátane toho, že dotyčná osoba nesmie byť vystavená "žiadnemu násiliu, podvodu, klamstvu, hrozbe, zveličovaniu, ani žiadnej inej skrytej forme nátlaku, či donucovania". Na dôvažok musí mať "postačujúce znalosti a musí správne chápať všetko, čo podstatná záležitosť zahŕňa". Jedným z nevyhnutných prvkov zákonného informovaného súhlasu je napríklad aj fakt, že tieto experimentálne vakcíny nemajú status schválenia FDA (Food and Drug Administration - vládna agentúra USA, zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín a liečiv), ale iba dočasnú autorizáciu na urgentné použitie ako experimentálny (výskumný) činiteľ. Ako zakladateľka AFLDS Dr. Simone Goldová tvrdí, znamená to, že človek, ktorý dostane takúto injekciu, pre ktorú by sa "za normálnych okolností a na základe nevyhnutných informácií takmer určite nikto nerozhodol", je automaticky zaradený do medicínskeho pokusného procesu. Pre tieto, ale aj mnohé iné dôvody VBOR potvrdzuje, že prikazovať niekomu takto konať je porušením federálneho zákona (“21 U.S.C. §360bbb-3”). Píše sa v ňom: “Autorizácia pre použitie medicínskych produktov v stave pohotovosti ... si vyžaduje ... možnosť voľby akceptovania alebo odmietnutia podávania predmetného liečiva.”

 

VBOR pokračuje ďalej a sformuloval ľudské a občianske práva, ktoré požaduje zaručiť na základe "šiestich všeobecných kategórií ochrany jednotlivcov proti arogantnej vláde a pokusným intervenciám súkromného biznisu a organizácií. Tieto kategórie ochrany zahŕňajú nasledovné:

  • Žiadna osoba nebude silou, hrozbou ani nátlakom nútená k vakcinácii proti Covid-19

  • Od žiadneho lekára, ani zdravotnej sestry nemôže ich zamestnávateľ vyžadovať propagáciu a podporu vakcinácie proti Covid-19

  • Každý človek má vždy výhradné právo rozhodnúť sa, čo je v jeho najlepšom medicínskom záujme bez ohrozenia jeho živobytia, či slobody pohybu

  • Každému človeku musí byť umožnený prístup k nezávislým informáciám, aby sa s ich pomocou mohol rozhodnúť čo je v jeho najlepšom medicínskom záujme, vrátane rizika úmrtia z prirodzeného nakazenia sa Covidom-19, na základe jeho veku/kondície. Tieto informácie musia pochádzať zo zdrojov nezávislých v otázke konfliktu záujmov, ako je vláda, politická či komerčná entita. Takáto informácia síce môže byť súčasťou zdrojov, nemôže však byť jediným zdrojom.  

  • Starších ľudí dodatočne vyzývame, aby oslovili nezávislého poradcu s medicínskou praxou, ktorý im pomôže stanoviť, čo je v ich najlepšom medicínskom záujme

  • AFLDS v tlačovom vyhlásení o VBOR ďalej uvádzajú: "Nariadenia, ´covid-pasy´, či iné formy úsilia o zastrašovanie Američanov, že sa musia dať zaočkovať, pretože vírus vykazuje 99,7% mieru prežitia, je len porušovaním osobnej slobody človeka a zároveň protirečí bezpečnej medicínskej praxi. Vlády jednotlivých štátov spolu s mocným súkromným sektorom však aj napriek tomu požadujú zaočkovanosť obrovských segmentov našej spoločnosti ako podmienku k návratu do ´normálneho´ života, čo nie je pravda."

  • Súkromný biznis, operujúci v rámci jurisdikcie, nemá oficiálnu právomoc vyžadovať, či donucovať k liečebnému procesu alebo experimentálnej terapii žiadneho človeka. 

 

"Ako súčasť príspevku AFLDS k vedeckej výmene informácií, transparentnosti a zodpovednosti, vyvinula naša organizácia túto Vakcinačnú listinu práv, aby štátna legislatíva mohla svojich voličov opätovne uistiť o ich právach na výhradu vo svedomí, zhromažďovanie a voľný pohyb. AFLDS povzbudzuje štátnych zástupcov/poslancov, aby bezodkladne prijali toto životne dôležité opatrenie, pôsobiace ako priama ochrana verejného zdravia a chrániace zároveň aj slobodu ich voličov." Návrh AFLDS je zmysluplným, zodpovedným a ubezpečujúcim krokom správnym smerom pri vstupe do ďalšej fázy pandémie a štátni legislatívci by mali buď prijať ich opatrenia ako zákon alebo podľa ich vzoru vytvoriť vlastný. Nikto - ani vláda, ani zamestnávatelia, ani žiadny iný človek - by nemal zneužívať svoju právomoc na donútenie niekoho iného k vakcinácii; a Vakcinačná listina práv vo vašom štáte zaistí, že to tak nikto robiť nebude."

 

 

DISKUSIA k článku