harvey-flag-devil.jpg

Predvídavosť Paula Harveyho, varujúceho Ameriku: "Keby som bol diablom ..."

456
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Paul Harvey bol jednou z najznámejších rozhlasových osobností 20. storočia. Po prvýkrát vysielal v roku 1933 a so show programami typu The Rest of the Story (Zvyšok príbehu) sa stal na celé desaťročia priam ikonou amerického rozhlasového vysielania. 

Bol však aj oddaným kresťanom, ktorého hlboko znepokojovalo, že USA na vlastné nebezpečenstvo opustili a zradili Boha a pravú morálku. Toto svoje znepokojenie brilantným spôsobom vyjadril vo svojej rozhlasovej úvahe s názvom “Keby som bol diablom...”. Prvý raz publikovaná v roku 1964 a v priebehu nasledujúcich rokov zľahka zrevidovaná Harveyho esej varuje okrem iného pred útokmi na Bibliu, manželstvo, rodinu, pred propagáciou pornografie, pred socializmom a gamblerstvom. "Inými slovami", hovorí záverom, "keby som bol diablom, len by som jednoducho pokračoval v tom, čo robí už teraz". Pointa bola v tom, že americká kultúra už tieto zlé veci dávno propaguje, podporuje a robí. Jeho esej je prorocká, pretože mnohé veci, ktoré Harveyho v 60-tych rokoch znepokojovali, sa v tejto dobe v nebývalej miere zhoršili a veľmi škodia Američanom. 

 

"Keby som bol kniežaťom temnôt, chcel by som temnotou zaplaviť celý svet. Vlastnil by som tretinu jeho reálneho majetku a štyri pätiny jeho obyvateľstva, no nebol by som šťastný, pokiaľ by som neuchmatol to najzrelšie jablko na strome - teba. Išiel by som na vec a podnikol všetko nevyhnutne potrebné na ovládnutie USA. V prvom rade by som rozvrátil cirkevné spoločenstvá a začal by som klebetami a ´šuškandou´. S prefíkanosťou hada by som ti, podobne ako aj Eve, našepkal: "Urob ako sa ti páči." 

Mladým by som našepkal, že Biblia je iba mýtus; deťom by som nahovoril, že človek stvoril Boha, a nie Boh človeka. Všetkých by som presvedčil, že čo je zlé, je v skutočnosti dobré a čo je dobré je samozrejme správne. Dospelých by som učil modliť sa takto ´Otče náš, ktorý si vo Washingtone ...´ Potom by som systematicky viedol spisovateľov, aby písali tak odpudivú a ohyzdnú literatúru, že sa popri nej všetko ostatné bude javiť nudným a nezaujímavým. Drogy by som díloval každému, komu by sa len dalo. Váženým dámam a pánom by som predával alkohol a zbytok by som dorazil tabletkami a antikoncepciou.

Keby som bol diablom, čoskoro by medzi sebou bojovali rodinní príslušníci, cirkevné spoločenstvá a národy až kým by sa všetci postupne navzájom nezničili. S prísľubom vyššej sledovanosti by som v médiách rozdúchaval plamene fanatizmu.  

Keby som bol diablom, povzbudzoval by som školy, aby mladých čoraz viac vzdelávali, no ich emócie a vášne nechali na nich; učiteľom by som povedal, aby týchto študentov nechali voľne, nespútane a ´prirodzene´ sa prejavovať. A skôr než by ste sa spamätali, mal by som v každej škole psy, vycvičené na hľadanie drog a detektory kovu. Časom by som preplnil väznice a sudcov by som naviedol na napomáhanie šíreniu pornografie. Čoskoro by som Boha vypudil zo súdnych siení, zo škôl a zo snemovní Kongresu. V jeho vlastnej cirkvi by som náboženstvo nahradil psychológiou a zbožštením vedy. Kňazov by som pokúšal aby zneužívali chlapcov, dievčatá a cirkevné peniaze.

Keby som bol diablom bral by som tým čo majú a dal tým, čo chcú ešte viac, až kým by ich to nezničilo. O čo sa stavíte, že by som celé štáty dokázal presvedčiť, aby propagovali gamblerstvo ako možný spôsob zbohatnutia? Presvedčil by som mladých ľudí, že manželstvo je staromódne, že striedanie partnerov je oveľa väčšia zábava a že život je o tom, čo vidia v televízii. Povyzliekal by som vás na verejnosti a nalákal do postele spolu s chorobami, ktoré sa nedajú liečiť...

Slovom, keby som bol diablom, len by som jednoducho pokračoval v tom, čo robí už teraz."

 

 

DISKUSIA k článku