mary-st-michael.jpg

"Príde Ona" - nadprirodzená moc mena Panny Márie proti pekelným bránam

436
Zuzana Smatanová
AltKAT

Išlo o veľmi náročný prípad. Mladá žena bola posadnutá stovkami zlých duchov so samotným satanom na čele. Čím však bol prípad náročnejší, tým viac a mocnejších milostí nám Boh posielal. Vedel som, že v tomto prípade budeme potrebovať to najlepšie, čo nám Boh môže poslať. 

Po nespočetnom množstve ohyzdných a bolestných stretnutí sme sa blížili ku koncu. Zlí duchovia slabli a na svoje zdesenie, ohromenie a strach boli poslušnejší. Prikázal som im, aby nám v Ježišovom mene povedali "kedy odídu a na základe čoho". Zlí duchovia veľmi neochotne uviedli dátum, ktorý mal byť odvtedy za dva týždne a povedali "Príde Ona". Každý v miestnosti vedel kto "Ona" je. Zlí duchovia by meno Božej Matky nikdy nevyslovili. Jej meno, podobne ako meno Jej Syna, je samo o sebe sväté. 

Ten deň napokon nadišiel a daný okamih sa priblížil. Miestnosť stíchla a posadnutá žena povedala: "Je tu Ona". Ako Panna Mária prichádzala bližšie, zlí duchovia sa začali divoko hádzať a metať. Nehovorila nič, avšak Kristovo svetlo, ktoré skrze túto pokornú Božiu služobnicu žiarilo, premáhalo všetko. 

Sám satan zreval. Po tomto zrevaní sa niekoľkokrát divoko zazmietal a potom knieža temnôt odišlo. Bolo po všetkom.

Naliehavo teraz žiadam všetkých posadnutých, aby ako súčasť svojho uzdravujúceho procesu urobili zasvätenie seba samých Matke Božej. Máriu totiž neprosíme iba o vyhnanie zlých duchov, ale aj o ochranu všetkých utrápených ľudí po zvyšok ich života, až kým ich Ona sama neprivíta v Božom kráľovstve. 

 

Brány pekelné nepremôžu Cirkev, ani jej Matku!

 

DISKUSIA k článku